Gróf Széchenyi István születése 225. évfordulóját ünnepeljük!

Firtl Mátyás szeptember 19-én, az parlamentben napirend előtt gróf Széchenyi Istvánról emlékezett meg abból az alkalomból, hogy születésének 225. évfordulóját ünnepeltük szeptember 21-én. A kereszténydemokrata képviselő kiemelte, hogy Széchenyi ma is korszerű államférfi, követendő példakép: keresztény, magyar és európai.

kdnp.hu - Bartha Szabó József

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Tisztelt Képviselőtársaim! Szeptember 21-én ünnepeljük gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulóját. Széchenyi ma is korszerű államférfi, erkölcsi tartásában, személyes hitében és közéleti felelősségvállalásában egyaránt követendő példakép: keresztény, magyar és európai. Olyan rendszeres és gyökeres szellemi átalakítást indított, amelyből csak kettő volt ezer esztendő alatt: az egyik Szent István korában, a másik az újkor kezdetén, Széchenyinek köszönhetően. Ezért öröm a Széchenyi-jubileumra készülve, hogy a magyar kormány elkötelezettségének köszönhetően, hosszú évtizedek után megkezdődött a Széchenyi-emlékhelyeknek és a Széchenyi-örökségnek nemcsak rangjához, de értékrendjéhez is méltó helyreállítása és a további fejlesztések lehetőségeinek megteremtése is. Külön öröm, hogy ez a keresztény értékrend és világnézet folyamatos és következetes érvényre juttatásával történik. A Széchenyire jellemző keresztény erkölcsiség és felelősség mindig erőforrása volt a Magyarországot a hatalmasok közé emelő munkának. Ezért üzenetértékű, hogy elsőként a kormány támogatásával a Széchenyi-mauzóleum helyreállítása történt meg, jeleként a méltó kegyeletnek, ami a családi nyughely, a hithű elődök tiszteletét illeti.

– Tisztelt Ház! Ami példaértékű, az, ahogyan a nagycenki egyházközség és Nagycenk nagyközség önkormányzata egy közösségben, főpapi szentmisével nyitotta meg január 2-án az emlékév helyi eseményeinek sorát. Ugyanígy a keresztény értékrendiség adja a jubileumi ünnepség sziklaszilárd alapját és emelkedett méltóságát. Így dr. Veres András, a frissen kinevezett győri megyés püspökünk ünnepi főpapi szentmiséje méltó bevezetője lesz a jubileum előestéjén az azt követő ünnepeknek. Amint a helyi emlékévet hitbéli értékrendünk jegyében szentmisével indíthattuk, úgy legyen az évforduló hitvallása és látható jele az, hogy a Széchenyi-kastélykápolna visszakerül keresztény hitbéli méltóságába. Annak a kápolnának adjuk vissza eredeti rendeltetését, amely a Döblingből hazahozott földi maradványainak is helyet adott, míg végső nyughelyére nem lelt, és amelyet ’45 után egy hitehagyott, értékválságos rendszer évtizedekig gyalázatosan megfosztott szent rendeltetésétől. Köszönet a magyar kormánynak és az itt ülő L. Simon László képviselőtársamnak, hogy a Széchenyi-kápolna ismét az imádság helye lehet, így a legméltóbban ünnepelhetünk. Ezzel olyan erkölcsi adósságot törlesztettünk, amivel elsősorban a Mindenhatónak tartozunk, Széchenyi megrendíthetetlen istenhitének, majd lelkiismeretünknek és önbecsülésünknek. Köszönet az Eszterháza Központnak, a Széchenyi-emlékhelyek kezelőinek, hogy az örökség bemutatásának, fejlesztésének lehetőségét megteremtik és folyamatosan végzik.
 
– Tisztelt Ház! A 2014 óta Nagycenken megkezdődött fejlesztések célja, hogy a legnagyobb magyar szellemi örökségéhez méltó zarándokhellyé válhassanak az életművéhez kapcsolódó emlékhelyek, létesítmények. A 225. évfordulón a kormány támogatásával, a Széchenyi-emlékmúzeumban megújul és korszerű állandó kiállítás nyílik a modern Magyarországot megteremtő államférfi, polihisztor, közgazdász, nemzetépítő életművéről, és megtörténik a Széchenyi-kastélyegyüttes nemzeti emlékhellyé nyilvánítása is.
 
– Amikor az Országgyűlésben egyhangúlag döntöttünk a gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről, egy nemzeterősítő közös eszme érdekében itt mindannyian összefogásról tettünk tanúságot. Most, hogy sorsfordító időket élünk, a nemzet érdekében hasonlóképpen kell összefognunk. Széchenyi szelleme, hagyatéka olyan ránk hagyott örökség, ami a nemzet sorsfordító pillanataiban a közgondolkodás számára mindig spirituális erőforrás volt, és példa.  Széchenyi életművét az előttünk álló időknek, a jövő nemzedéke számára most tettrekészségben felmutatni, átörökíteni becsületbeli, hazafias kötelességünk!