II. Összefoglaló: zúgott-zakatolt a törvénygyár!

421 törvényjavaslat landolt az elköszönő esztendőben a Tisztelt Ház asztalán.  230 kapott zöld utat, melyből 181-et a kormány jegyzett.

kdnp. hu- Bartha Szabó József

A listavezető Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 34 előterjesztése között kiemelt helyen szerepelt a szokásosnál korábban elfogadott jövő évi költségvetés.

Szorosan a nyomában Seszták Miklós Nemzeti fejlesztési miniszter 31 indítványt jegyzett, döntő többségük közlekedési tárgyú módosítások voltak.

Az igazságügy miniszter Trócsányi László dobogós helyet szerzett 23 elfogadott javaslatával.  Zömmel a nemzetközi szerződésekkel és a hazai jogviszonyok rendezésével foglalkoztak.

Fazekas Sándor  földművelésügyi miniszter 22 célba ért előterjesztésének megkülönböztetett célja volt az állami földvagyon kezelésével a hulladékkal, a pálinkával, a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos törvények módosítása. De nem feledkezett meg a halgazdálkodásról, a vadgazdálkodásról, a vadászatról és az erdő védelméről szóló törvények kiigazításáról sem.

 Miniszterelnökséget vezető Lázár János is  22 törvényjavaslatot jegyzett. Kiemelten fontosnak tartotta a közbeszerzéssel, a gazdasági növekedéssel,  az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal és az infrastruktúra fejlesztésével foglalkozó törvények módosítását.

 Pintér Sándor belügyminisztert 21 indítvány  fémjelezte, melyek közül legtöbbször napjainkban is a migránsokkal kapcsolatosakat intézkedéseket emlegetik.

 Balog Zoltán  az emberi erőforrások minisztere 19 javaslata zömmel egészségügyi, oktatási és gyermekvédelmi dilemmák megoldásával foglalatoskodott.

 Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 6 előterjesztése nemzetközi megállapodások elfogadását kezdeményezte. 

 A honvédelmi tárca 3 elfogadott javaslatából kettő szolid reformot,  rendfokozatot, szolgálati beosztást, előléptetést, illetmény-megállapítást kíván a hadsereg soraiban újra szabályozni.

***

Vértesy László közgazdász, a Századvég kutatója szerint az, hogy Orbánék sok törvényt hoznak, nem meglepő, hiszen „nem a semmiből jöttek, a Fidesz készült a kormányzásra”. A fő kérdés, hogy a törvények érintik-e az átlagembert, legfőbb ismérve pedig a társadalmi elégedettség. Vértesy  szerint a jogrendszer kedvez a győztesnek, aki hatost dob, dobhat még egyet. Bárándy Gergely a szocialisták jelese szerint viszont a politikai kultúra része az is, hogy a győztes akkor se éljen vissza a hatalmával, ha azt az Alaptörvény lehetővé teszi: „Ha van a kocsmában egy erős ember, nem kell feltétlenül leütnie a többieket!”

 Ezer oldalt messze meghaladóan szövegeztek az indítványok. Kalap megemelve előtte, ’ki elolvasta mindet! Megelőzendő a bajt, a frakciók előrelátóan kijelölték karmesterüket, akinek intése nyomán gondolkozás nélkül eldönthették, hogy szavazáskor melyik (igen, nem, tartózkodom) gombot kellett megnyomni.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva a törvények számaira eredetiben olvashatóak az emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó elfogadott, új törvények, törvénymódosítások.

Honvédelmi miniszter

2015. évi CXCVII. törvény

Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi XLIII. törvény

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. Törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról.

2015. évi XXVII. törvény

A Szlovén Köztársaság Kormánya, Magyarország Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a Többnemzeti Szárazföldi Kötelékről szóló Megállapodás kihirdetéséről.

 

Külgazdasági és külügyminiszter

2015. évi CCXXIX. törvény

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság között létrejött szabadkereskedelmi megállapodáshoz csatolt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2015. évi CLXXVII. törvény

A nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról.

2015. évi CLXI. törvény

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosának Hivatala közötti Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáról és kihirdetéséről.

2015. évi CXXII. törvény

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi LXVIII. törvény

Magyarország Kormánya és a Nemzetközi Távközlési Egyesület között az ITU Telecom World 2015 konferencia megrendezéséről, megszervezéséről és finanszírozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi III. törvény

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás kihirdetéséről.

 

Emberi erőforrások minisztere

2015. évi CCXXIV. törvény

Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi CCXXIII. törvény

Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról.

2015. évi CCVII. törvény

A  Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról.

2015. évi CCVI. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról.

2015. évi CLXIII. törvény

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról.

2015. évi CLIV. törvény

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény módosításáról.

 2015. évi CXXXIII. törvény

 Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról.

 2015. évi CXXXI. törvény

 Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról.

2015. évi LXXVII. törvény

Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi CXXIII. törvény

Az egészségügyi alapellátásról.

2015. évi LXV. törvény

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról.

2015. évi LXIV. törvény

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról.

2015. évi LXIII. törvény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról.

2015. évi LIV. törvény

A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról.

2015. évi XXX. törvény

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi XXIX. törvény

Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi XXIII. törvény

Magyarország és a Macedón Köztársaság között a társadalombiztosításról és a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi XVIII. törvény

Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi XIV. törvény

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény módosításáról.

 

Belügyminiszter

2015. évi CCXXII. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól.

2015. évi CCXI. törvény

A kéményseprő ipari tevékenységről.

2015. évi CCIII. törvény

A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról.

2015. évi CCII. törvény 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvények módosításáról.

2015. évi CLXXXVIII. Törvény

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről.

2015. évi CLXXVI. törvény

Magyarország és a Belga Királyság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi CLXXIX. törvény

Egyes rendészeti tárgyú törvényeknek az európai uniós kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges és más célból történő módosításáról.

2015. évi CXL. törvény

Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról.

 2015. évi CXXX. törvény

 Az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról.

 2015. évi CXXVII. törvény

 Az ideiglenes biztonsági határzár létesítésével, valamint a migrációval összefüggő törvények módosításáról.

2015. évi CXX. törvény

Egyes vízgazdálkodási és tűzvédelmi tárgyú, illetve közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvények módosításáról.

2015. évi CXII. törvény

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról. 

2015. évi CXI. törvény

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról.

2015. évi LXXXII. törvény

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról.

2015. évi LXX. törvény

A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmények határon átnyúló végrehajtásának elősegítéséről szóló Megállapodás alapján kötött Adminisztratív és Technikai Végrehajtási Megállapodás kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.

2015. évi XLII. törvény

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról.

2015. évi XXXV. törvény

A nemzeti utasadat-információs rendszer létrehozása érdekében, és a bűnügyi illetve rendészeti tárgyú együttműködés keretében történő információcsere szabályozásával összefüggésben szükséges egyes törvények módosításáról.

2015. évi XXVI. törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi XXV. törvény

Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi XXIV. törvény

Magyarország Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi XIX. törvény

Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

 

Miniszterelnökséget vezető miniszter

2015. évi CCXXVI. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az azzal összefüggő törvények módosításáról.

2015. évi CCXII. törvény

Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról.

2015. évi CCVIII. törvény

A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosításáról.

2015. évi CXCIV. törvény 

Egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről.

2015. évi CLXIX. törvény

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról.

2015. évi CLXXXVI. törvény

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról.

2015. évi CLXVII. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

2015. évi CLXV. törvény

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi CLIII. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról.

2015. évi CXLVIII. törvény

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról.

2015. évi CXLIII. törvény

A közbeszerzésekről.

2015. évi CXXXVIII. törvény

 Az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének ösztönzéséről, a jogszabályi háttér akadálymentesítéséről szóló törvénymódosításokról.

 2015. évi CXXXII. törvény

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

 2015. évi CXXVIII. törvény

 A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról.

 2015. évi CXXVI. törvény

 Az állami vezetői juttatások csökkentésével összefüggésben egyes törvények módosításáról kormány.

2015. évi CXV. törvény

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról.

2015. évi CIX. törvény

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról.

2015. évi LI. törvény

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény módosításáról.

2015. évi XIII. törvény

Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi X. törvény

A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről.

2015. évi VIII. törvény

A területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

2015. évi VI. törvény

Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról.

 

Földművelésügyi miniszter

2015. évi CCXXX. törvény

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról.

2015. évi CCXXI. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

2015. évi CCIX. törvény

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény módosításáról.

2015. évi CCIV. törvény

Az állami földvagyon kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról.

2015. évi CLXXXV. törvény

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény módosításáról.

2015. évi CLXXXIII. törvény

A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról.

2015. évi CLXXXII. törvény

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról.

2015. évi CLXVIII. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

2015. évi XCVIII. törvény

A szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

2015. évi XCVII. törvény

A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről.

2015. évi LXXX. törvény

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvény módosításáról.

2015. évi LXVII. törvény

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról.

2015. évi XLIX. törvény

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosításáról.

2015. évi XLVIII. törvény

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosításáról.

2015. évi XLVI. törvény

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról.

2015. évi XLV. törvény

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról.

2015. évi XLIV. törvény

Egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról.

2015. évi L. törvény

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról.

2015. évi XXXVIII. törvény

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról.

2015. évi XXXVII. törvény

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról.

2015. évi XXXVI. törvény

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

2015. évi XII. törvény

Egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról.

 

Igazságügyi miniszter

2015. évi CCXIX. törvény

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról.

2015. évi CCXIV. törvény

A tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről.

2015. évi CCI. törvény

Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről.

2015. évi CC. törvény

Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi CXCIX. törvény

Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről

2015. évi CXCVIII. törvény

Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi CLXXX. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi törvények módosításáról.

2015. évi CLXVI. törvény

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. Törvény módosításáról.

2015. évi CLVII. törvény

Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményt módosító 15. Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2015. évi CLII. törvény

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról.

2015. évi CLI. törvény

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról.

 2015. évi CXXIX. törvény

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról-

2015. évi CXXI. törvény

Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi CVII. törvény

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény, és ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.

2015. évi XCII. törvény

Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról.

2015. évi LXXVIII. törvény

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaival összefüggő egyes törvényi rendelkezések módosításáról.

2015. évi LXXVI. törvény

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi LXXI. törvény

A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról.

2015. évi LXIX. törvény

A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi LX. törvény

A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról.

2015. évi XXXII. törvény

Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi XI. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról.

2015. évi II. törvény

A pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról.

 

Nemzeti fejlesztési miniszter

2015. évi CCXXV. törvény

Egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról.

2015. évi CXCVI. törvény

Egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi CLXXI. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról.

2015. évi CLXX. törvény

Az egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról.

2015. évi CLX. törvény

Az egyes európai kormányok az Ariane, a Vega és a Szojuz hordozórakétáknak a Guyana Űrközpontból történő hasznosításáról szóló nyilatkozatának kihirdetéséről.

2015. évi CLIX. törvény

Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány részes államai és az Európai Űrügynökség között a minősített információk védelméről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi CLVIII. törvény

Az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmány kihirdetéséről.

 2015. évi CXXXVII. törvény

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról.

2015. évi CXIX. törvény

A víziközmű-szolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról.

2015. évi CXVIII. törvény

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosításáról.

2015. évi CXIV. törvény

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról.

2015. évi CVIII. törvény

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosításáról.

2015. évi CIII. törvény

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról.

2015. évi CII. törvény

A vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről.

2015. évi XCVI. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról.

2015. évi XCV. törvény

Az emissziókereskedelmi rendszer magyar államot megillető kvótabevételeinek megosztási és célzott felhasználási szabályainak módosításáról.

2015. évi XCIV. törvény

Egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról.

2015. évi XC. törvény

Az egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai, másrészről Izland között Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi LXXXIX. törvény

A  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

2015. évi LXXXVII. törvény

Egyes közlekedéssel összefüggő törvények módosításáról.

2015. évi LXXXIV. törvény

A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról.

2015. évi LXXXIII. törvény

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről.

2015. évi LXXIX. törvény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról.

2015. évi LIX. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december 8-án Dohában, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Felek 18. Konferenciáján elfogadásra került „dohai módosításának” kihirdetéséről.

2015. évi LVII. törvény

Az energiahatékonyságról.

2015. évi LV. törvény

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény hatósági bevételek rendezésével összefüggő módosításáról.

2015. évi XLVII. törvény

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosításáról.

2015. évi XXI. törvény

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi XX. törvény

Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi VII. törvény

A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2015. évi V. törvény

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról.

 

Nemzetgazdasági miniszter

2015. évi CCXXVIII. törvény

A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény módosításáról.

2015. évi CCXXVII. törvény

Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosításáról.

2015. évi CCXVII. törvény

Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes adótörvények módosításáról.

2015. évi CCXV. törvény

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról.

2015. évi CXCII. törvény

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény és egyes törvények módosításáról.

2015. évi CXCI. törvény

Egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról.

2015. évi CXC. törvény 

A pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló, illetékes hatóságok közötti többoldalú Megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi CLXXXIX. törvény

Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi CLXXXVII. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról.

2015. évi CLXXVIII. törvény

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi CLXXII. törvény

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról.

2015. évi CLXIV. törvény

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

2015. évi CLXII. törvény

Egyes tőkepiaci és biztosítási tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi CL. törvény

Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi CXLIX. törvény 

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

2015. évi CXLV. törvény

Egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről.

2015. évi CXLIV. törvény

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

2015. évi CI. törvény

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi C. törvény

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről.

2015. évi XCIII. törvény

Az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről

2015. évi XCI. törvény

A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről.

2015. évi LXXXVI. törvény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosításáról.

2015. évi LXXXV. törvény

Egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról.

2015. évi LXXXI. törvény

Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról.

2015. évi LXXIII. törvény

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény módosításáról.

2015. évi LXXII. törvény

Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról

2015. évi LXVI. törvény

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról.

2015. évi LXII. törvény

A reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról.

2015. évi LXI. törvény

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény módosításáról.

2015. évi LVI. törvény

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. Törvény módosításáról.

2015. évi XLI. törvény

A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint a Jegyzőkönyv részes államává váláshoz kiadott értesítések kihirdetéséről.

2015. évi XXVIII. törvény

Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről.

2015. évi XXII. törvény

Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről.

2015. évi I. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerrel összefüggő módosításáról.