KDNP-s interpelláció a digitális készségek fejlesztése ügyében

Mit tesz a kormány a digitális készségek fejlesztéséért? Ebben az ügyben interpellált a parlamentben Móring József Attila (KDNP)

kdnp.hu - Bartha Szabó József

MÓRING JÓZSEF ATTILA országgyűlési képviselő (KDNP): - Államtitkár Úr! A mai, rendkívül gyorsan fejlődő, átalakuló világban nagyon fontos a magyar lakosság informatikai tudásának fejlesztése. Mind nagyobb szerepet kap ugyanis a digitális tudás, és főként az, hogy ezzel a tudással élni is tudjunk, azaz a gyakorlati képességek elsajátítása roppant fontos. A számítástechnikai képzés, oktatás fejlesztése elengedhetetlen, hiszen ma már szinte minden álláshely betöltéséhez kell valamilyen fokú informatikai tudás, legalábbis alapfokú jártasság. A kereszténydemokrata frakció nevében is kijelenthetem: a digitális készségek elsajátítása és növelése több, kvalifikáltabb munkaerőt biztosít az országnak, ez hozzájárulhat Magyarország versenyképességének növeléséhez már rövid távon is, ez az elmúlt évtizedek informatikai fejlődését ismerve hosszú távon is mindenképpen előnyünkre válik.

- Államtitkár Úr! Az elmúlt évek fejlesztései azt mutatják, érdemes az elektronikus állami szolgáltatásokat is fejleszteni, gondoljunk csak az ügyfélkapuk sikerére vagy az egyre szerteágazóbb területeken elérhető állami szolgáltatásokra. A tudás mellett a megfelelő feltételekkel is rendelkezniük kell az állampolgároknak, ehhez járulhat hozzá a széles sávú internetszolgáltatás kiépítése minél több településen. 2017. év egyik fontos adóváltozása, hogy 18 százalékra mérséklődik az internetszolgáltatásra vonatkozó áfakulcs. Ez természetesen meghozhatja a kistérségek vagy a hátrányos helyzetű térségek életébe az internetes világban rejlő gazdasági és szociális előnyöket.

- Ehhez természetesen megfelelően kell tudnunk gazdálkodni az elénk tárt lehetőségekkel: ezt szolgálhatja a digitális oktatás, a digitális világ működésének megismerése és a tapasztalatok hatékony felhasználása. Itt értékelődik fel e terület ismerőinek és főleg értőinek szerepe, akik közérthetően el is tudják magyarázni a polgároknak, hogy mi a fontos, az értékes ebben a virtuális térben. Emellett nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a magyar vállalkozásokat is támogatni kell, hiszen a hazai és nemzetközi piacon is helyt kell állniuk, ebben segíthetnek a kormány által támogatott informatikai programok. Ezen a területen valóban igaz a mondás: aki lemarad, az kimarad! Új munkahelyek, a globális piacon is megjelenő magyar cégek jöhetnek létre, magyar háttérrel és fejlesztésekkel, elég csak a startup-vállalkozások egyre hangsúlyosabb megjelenésére gondolnunk. Mindezek ismeretében kérdezem:

- Milyen lépeseket tesz, illetve tervez a kormány a digitális tudás fejlesztésére, a technikai háttér javítására mind a lakosság, mind pedig a kkv-szektor vonatkozásában?

***

KARA ÁKOS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár (Fidesz): - Egyetértek képviselő úrral abban, hogy a versenyképes gazdaság fenntartható fejlődésében kulcsszerepe van az infokommunikációs technológiáknak és a használatukhoz szükséges digitális kompetenciáknak. Ezt erősítették meg a magyar polgárok is az internetről szóló nemzeti konzultáción, az internetkonzultáción. A kormány az ott megszülető javaslatokat meghallgatva döntött a „Digitális jólét” programról, amely összhangban valósítja meg Magyarországon a digitálisgazdaság-fejlesztést, az e-közszolgáltatások elterjesztését, a digitáliskompetencia-fejlesztést, valamint az ezeknek hátteret adó széles sávú internetlefedettség biztosítását. A program olyan átfogó intézkedéseket tartalmaz, mint a szupergyors vezetékes internethálózat kiépítése, amelynek esetében vállaltuk, hogy 2018 december végéig minden magyar háztartás számára, amely ezt igényli, elérhetővé tesszük, megteremtjük a hozzáférés feltételeit.

- Képviselő Úr! A kormány javaslatot tett az internet-előfizetések áfájának 18 százalékra való csökkentésére is. Bízunk benne, hogy mindannyian itt a parlamentben is támogatni fogják. A „Digitális jólét” program több, megújulást szorgalmazó stratégia kidolgozását írja elő, ezek közül kiemelten fontos lehet a digitális oktatási stratégia, amely irányt mutat majd az oktatás digitalizálásához. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy egy új oktatási módszer segítségével személyre szabott és térítésmentes felnőttképzések keretében 2020-ig 200 ezer felnőtt magyar ember elsajátíthassa a digitális világban való érvényesüléshez feltétlenül szükséges készségeket.

- Terveinkben szerepel a közösségi internet-hozzáférési pontok fejlesztése is. 2018 végéig 1500 e-Magyarország-ponton kívánjuk fejleszteni az infrastruktúrát. A legalapvetőbb digitális készségek elsajátításában az e-Magyarország-pontok, illetve az e-tanácsadók is majdan aktív szerepet vállalhatnak. A „Digitális jólét” programban külön figyelmet fordítunk a hazai kis- és középvállalkozások informatikai képességeinek fejlesztésére és versenyképességük javítására. Az elmúlt héten indítottuk meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közös programunkat, amely az első lépés a mostani „Digitális jólét” program keretében, aztán majd a nyár során újabb operatív programok keretében lehet majd hazai és EU-s forrásokat a vállalkozásoknak igénybe venni.

- Képviselő Úr! Az új informatikai alkalmazások használatának ösztönzése, az általuk elérhető előnyök bemutatása és a korszerű megoldások iránti igény felkeltése hozzájárulhat ahhoz, hogy a programban részt vevő vállalkozások majd így, ezekkel a meghirdetendő programokkal ledolgozzák a digitalizáció területén levő hátrányukat, ezáltal eredményesebben működhessenek.

***

MÓRING JÓZSEF ATTILA: - Államtitkár Úr! Az ön által elmondottak megerősítik, hogy a kormány határozott elkötelezettséget mutat mind az állampolgárok digitális készségének fejlesztésével, mind pedig a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javításával, támogatásával kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy a széles sávú internet fejlesztése, az adótörvények tervezett módosítása, így az internetszolgáltatás áfájának 18 százalékra csökkentése szintén hozzájárul ezekhez a célokhoz, és végső soron egyre több, az információtechnológia világában kvalifikált munkaerőt biztosít az ország számára. Válaszát tisztelettel elfogadom.