Megvédjük Magyarországot!

Az európai migrációs válság nem ért véget, a magyar határra nehezedő nyomás az elkövetkező években sem fog megszűnni, ezért az ország határainak védelme, közbiztonságunk megőrzése továbbra is kiemelt nemzetbiztonsági feladat.

kdnp.hu – Bartha Szabó József

Fölöttébb hangos kommentárok, támadások kísérték és kísérik a  határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos törvényjavaslat parlamenti vitáját. Célul tűzi ki a határt illegálisan átlépő bevándorlók őrizetbe vételét és a határra történő visszakísérését, valamint a schengeni országhatárok maradéktalan megvédését. Speciális szabályai rendelkeznek a menedékjog iránti kérelem benyújtásának lehetőségéről, a befogadási körülményekről, annak érdekében, hogy az országba illegálisan érkező külföldi ne tudjon az ország területére belépni. Az ország területén elfogott, illegálisan tartózkodókat a határkerítés kapuján keresztül a rendőrség kikíséri, így a külföldiek a tranzitzónában ellenőrzött körülmények között nyújthatják be kérelmüket. A tranzitzónából a menedékkérő szabadon visszamehet abba az országba, ahonnan Magyarország területére lépett az eljárás bármely szakában. Az illegális bevándorlót a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején nem csak a határtól számított 8 km-es sávon belül, hanem az ország egész területéről vissza lehetne kísérni a tranzitzónába: ez a megoldás biztosíthatja, hogy minden kérelmet a határon lefolytatott eljárás keretében bíráljanak el. A befogadó állomáson tartózkodó menedékkérő a területet csak a hatóság engedélyével hagyhatja el, amennyiben ezt nem tartja be, úgy szabálysértést követ el és elzárással sújtható. A tervezet biztosítja a menedékkérők elszállásolását, egészségügyi és egyéb szükséges ellátását az menekültügyi eljárás teljes ideje alatt. Az őrizetbe vételre vonatkozó szabályok meghatározása, a jogi határzár megerősítése Magyarország szuverenitásának védelmét szolgálja. 

A cseppet sem csendes parlamenti vitában a kereszténydemokraták vezérszónoka nem titkolta: az új szabályozást mind Brüsszel, mind a bevándorláspárti szervezetek változatlanul támadni fogják, de amint eddig is, ugyanúgy az elkövetkezendőkben is megvédjük magunkat!

FIRTL MÁTYÁS országgyűlési képviselő, KDNP (képünkön): - Tisztelt Ház! A migrációs nyomás és válság közepette Magyarország a kezdetektől fogva az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa, éppen ezért nem kell hogy szégyelljük magunkat! Ez tény! Ez a kormányzat határozott és működőképes megoldásainak köszönhető, amelyekkel az illegális bevándorlással szemben a magyar családok, emberek, közösségek védelme érdekében hatékonyan és eredményesen lépett fel. Magyarország a migrációs válság kezdete óta tettekkel bizonyította, hogy az illegális bevándorlásnak tilosat kell és lehet parancsolni.Európa több országa a kezdetekkor a magyar megoldásokat támadta. Sajnos ártatlan emberéletekkel fizetettek az illegális bevándorlást és a korlátlan migrációt megengedő felelőtlen politikájáért. Miközben több bevándorláspárti európai országnak az illegális bevándorlással összefüggő terrortámadásokkal, fenyegetettséggel, zavargásokkal, az erőszakkal és a bűnözések jelenlétével kellett szembesülniük, Magyarország bebizonyította, hogy a rend és a közbiztonság területén elért eredmények védelme a megfelelő eszközökkel biztosítható.

- Tisztelt Ház! Az európai migrációs válság nem ért véget, a magyar határra nehezedő nyomás az elkövetkező években sem fog megszűnni, ezért az ország védelme, határaink védelme, közbiztonságunk és mindennapjaink védelme továbbra is kiemelt nemzetbiztonsági feladat. Az illegális bevándorlás, a folytatódó migrációs nyomás minden jel szerint nem csökkenni, hanem nőni fog, és egyszerre fenyegeti a mindennapok biztonságát, kultúránkat, és az eddig elért gazdasági eredményeinket is.

- Minden esetben, hangsúlyozzuk: a menekültekkel szemben tudjuk és teljesítjük kötelességünket, de saját közösségeink, családjaink védelme, a magyar emberek felhatalmazása arra kötelez, hogy világosan különbséget tudjunk tenni a törvénytisztelő módon hazánkba érkező idegenek és a törvényeinket nem tisztelő, adott esetben mindennapjaink nyugalmát és biztonságát veszélyeztető migránsok között. Ez utóbbiak többszörös áldozatai az embercsempészetnek, a meghívást és a beengedést felelőtlenül ígérgető politikusoknak, saját hiszékenységüknek, akiket megértünk, de akik követeléseinek nem engedhetünk, mert nem szeretnénk Magyarországon fenyegetettségben élni! A migránsokat ellenőrizetlenül befogadó országok mindennapos fenyegetettségét akarjuk és fogjuk Magyarországtól távol tartani, a terrortámadásokat, a zavargásokat, az erőszakot, a bűnözést, az etnikai és kulturális összetűzéseket. Ezért a jelenlegi törvényjavaslat a határt illegálisan átlépő bevándorlók őrizetbe vételét és határra való visszakísérését, gyakorlatilag az ország határainak és a schengeni határok tényleges megvédését tűzi ki célul, hogy senki se léphessen be jogosulatlanul Magyarország és az Európai Unió területére.

- Meggyőződésünk, hogy határaink védelmének, a belső biztonságunk védelmének eddigi bevált módszerét továbbra is alkalmaznunk kell és alkalmazni fogjuk! A tömeges bevándorlás hatékony kezelése érdekében a magyar határon, a tranzitzónában lefolytatott eljárások szabályainak szigorítására teszünk a törvénycsomag módosításával javaslatot. Ez a fizikai határvédelem folyamatos erősítése mellett a jogi határzár megerősítését jelenti, amit a jelenlegi törvénymódosítás a még biztonságosabbá teszi. Célja a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorítása, hogy Magyarországon ne tartózkodjanak ellenőrizetlenül bizonytalan státuszú emberek, akiknek az országon belüli mozgása és szándéka nem ismert, célja, hogy törvénytelen úton az országba érkezők ne járkálhassanak szabadon a településeinken.

- Tisztelt Ház! Komoly biztonsági kockázatot jelentenek a nyitott táborok, ahonnan a migránsok eddig szabadon bárhová távozhattak. Az új szabályok értelmében a migránsoknak a tranzitzónában kellene megvárniuk kérelmük jogerős elbírálását, és az egész ország területéről vissza kell kísérni őket a tranzitzónába. Eddig négy hétig lehetett a tranzitzónában tartani a bevándorlókat, és utána be kellett őket engedni az országba, a törvényjavaslat alapján a menekültkénti elismerés hiányában a kérelmezőnek jogerős és végrehajtott döntést követően az érkezés irányába el kellene hagynia a tranzitzónát, további ellátásban ‑ sürgősségi, egészségügyi ellátás kivételével ‑ nem részesül.

- A törvényjavaslat meghatározza, hogy a tranzitzónában nemcsak elfogadhatatlanságot vizsgál a bevándorlási hivatal, hanem érdemi eljárásra is sor kerül. Ezzel az eljárás hatékonyabbá válik, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben minden kérelmet a határon lefolytatott eljárás keretében kell elbírálni. Új szabálysértési tényállás került megfogalmazásra, megalkotásra, amely szerint az a  menedékkérő, aki a kijelölt helyen való tartózkodásra vonatkozó szabályokat megsérti, szabálysértést követ el, és elzárással sújtható.

A törvénycsomag módosításával kapcsolatban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a sérülékeny, különleges elbánásmódban részesülő személyek nemzetközi és hazai előírások szerinti elszállásolását, ellátását, egészségügyi és egyéb szükséges ellátását a törvényjavaslat biztosítja a menekültügyi eljárás tel­jes ideje alatt, ideértve a jogorvoslati, bírósági felülvizsgálati eljárás időtartamát is.

- Tisztelt Ház! Az eddigi tapasztalatok alapján számítunk rá, hogy az új szabályozást mind Brüsszel, mind a bevándorláspárti szervezetek változatlanul támadni fogják majd, de amint eddig is, ugyanúgy az elkövetkezendőkben is megvédjük magunkat, tekintettel arra, hogy lelkiismeretünk ezt diktálja, és felhatalmazást is erre kaptunk, miután a magyar állampolgárok többsége is a bevándorlási szabályok szigorítása mellett foglalt állást. Fontos, hogy ezzel együtt Európát is védjük, Európa biztonságát is erősítsük, hiszen a jogszabály módosítását részben éppen az teszi szükségessé, hogy a migránsok, kiismerve a korábbi jogszabályokat, azokkal visszaélnek, mint ahogyan az uniós jogszabályokkal szemben is visszaélnek.

- Tisztelt Ház! Magyarország 2010 óta tartó eredményeiben, sikereiben, megerősödésében minden magyar ember munkája és törekvése benne van. Mindezek tisztelete, megbecsülése, értékeink, jövőnk védelme kötelez arra, hogy minden lehetséges eszközzel tegyünk meg mindent, amit kötelességtudatunk, lelkiismeretünk diktál Magyarország biztonsága érdekében! Ezért a KDNP frakciója a törvénycsomag módosítását támogatja, a frakció nevében pedig ugyanerre kérem a tisztelt Országgyűlést és képviselőtársaimat is!