A NÉMET "PROTESTÁNS FELELŐSSÉG" C. LAPBAN TELJES OLDAL RÓLUNK

A CDU EAK, A CDU/CSU PROTESTÁNS MUNKAKÖZÖSSÉGE LEGÚJABB LAPSZÁMÁBAN, AZ EVANGELISCHE VERANTWORTUNG 2017 JANUÁRI SZÁMÁBAN, AMI ETTŐL KEZDVE SZÍNESBEN JELENIK MEG, A TELJES 14. OLDALON KÖZLI A KDNP PM KÜLÜGYI TITKÁRÁNAK, DR. BÉKEFY LAJOSNAK HÁROM HASÁBOS CIKKÉT, MELYBEN MEGEMLÉKEZIK PETER HINTZE, AZ EAK ÉS A CDU KIEMELKEDŐ POLITIKAI SZEMÉLYISÉGÉNEK HALÁLA ALKALMÁBÓL A NÉMET PROTESTANTIZMUS EGYIK NAGY FORMÁTUMÚ  VEZETŐJÉNEK PÁLYÁJÁRÓL, AKINEK NEVE ÖSSZEKAPCSOLÓDIK TÖBBEK KÖZÖTT A MAGYAR PROTESTÁNS MŰHELY RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI INDULÁSÁVAL IS. UGYANIS PETER HINTZE ADTA ÁT 1992-BEN A MAGYAR KÜLDÖTTSÉGNEK G. MEHNERT EVANGÉLIKUS LELKÉSZ, TÖRTÉNÉSZ KÖNYVÉT A "PROTESTÁNSOK A KERESZTYÉNDEMOKRÁCIÁBAN" TÉMÁRÓL. EZ A KÖNYV SZELLEMI ÚTRAVALÓ ÉS MODELL IS LETT A HAZAI PM TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGE ELŐTT. EGYBEN HATALMAS TÖRTÉNELMI PÉLDATÁR IS ARRÓL, HOGYAN LEHETETT A PROTESTANTIZMUST BEFOLYÁSOS ÉS SAJÁT KARAKTERREL RENDELKEZŐ POLITIKAI ERŐVÉ SZERVEZNI A KERESZTYÉNDEMOKRÁCIA FŐKÉNT RÓMAI KATOLIKUS TÚLSÚLYÚ CDU/CSU PÁRTJÁBAN. AKÁR MÉG MA IS SZERVEZETÉPÍTÉSI ÉS SZERVEZÉSSTRATÉGIAI KÉZIKÖNYVKÉNT LEHET A FIATALABB NEMZEDÉKEKNEK FORGATNI EZT AZ ALAPVETŐ MUNKÁT, AMI ALIG KÉT ÉVVEL NÉMETORSZÁGI MEGJELENÉSE UTÁN MÁR ITTHON IS OLVASHATÓ VOLT. 

 

A CIKK BESZÁMOL TOVÁBBÁ A BARANKOVICS  ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL KIADOTT PROTESTÁNS SZOCIÁLETIKAI TANULMÁNYKÖTETRŐL ("MINDENNAPI DILEMMÁK - PROTESTÁNS VÁLASZOK"), A DR. BIRKÁS ANTAL KDNP PM ELNÖK ÉS E SOROK ÍRÓJA ÁLTAL SZERKESZTETT, ÉS TOVÁBBI ÖT KIVÁLÓ SZAKEMBER ÁLTAL ÍRT, HIÁNYPÓTLÓ "ZÖLD" KÖNYVRŐL. A KÖZÖSSÉGI ETIKA KÉZIKÖNYVÉT NEM CSAK A PM TAGJAI, HANEM A SZÉLESEBB MAGYAR KÖZVÉLEMÉNY, A KATOLIKUS ÉS MÁS FELEKEZETŰ, DE KÖZÉLETI ÉRDEKLŐDÉSŰ HONFITÁRSAINK IS HASZONNAL FORGATHATJÁK, MIVEL BENNE A PROTESTÁNS INTEGRÁLT FELELŐSSÉGETIKA MEGGAZDAGÍTÓ, BIBLIAI  ÉRTÉKRENDJÉT ISMERHETIK MEG. A KÖNYV EGYBEN IRÁNYTŰT IS NYÚJT NAPJAINK ÉS A JÖVŐ EGYRE KEMÉNYEBB ÉS SÚLYOSABB KÉRDÉSEIBEN AZ ELIGAZODÁSHOZ. A CIKK IDÉZI DR. SEMJÉN ZSOLT KDNP ELNÖK ÉRTÉKELŐ SZAVAIT IS, AMIVEL A "ZÖLD ETIKÁT" AZ OLVASÓK FIGYELMÉBE AJÁNLJA. 

 

ÖRÜLÜNK ANNAK, HOGY A NAGYOBB NÉMET TESTVÉRPÁRT KÖZEL 200 EZER PROTESTÁNST TÖMÖRÍTŐ EAK-JA MA IS FIGYELEMMEL KÍSÉRI A KICSI  MAGYAR "TESTVÉR" ÉLETÉT, SZOLGÁLATÁT, MUNKÁLKODÁSÁT A MAGYAR POLITIKAI PALETTÁN, S A KDNP-N BELÜL. A PROTESTÁNS MŰHELY NEMZETSZOLGÁLATA EZZEL NEM CSAK HAZAI, HANEM NEMZETKÖZI DIMENZIÓT IS KAP, AMI FOKOZZA FELELŐSSÉGTUDATUNKAT ÉS MÉG NAGYOBB  AKTIVITÁSRA SERKENT. KÖSZÖNJÜK, EAK, KÖSZÖNJÜK DR. THOMAS RACHEL CDU/CSU EAK ELNÖK ÚR, CHRISTIAN MEISSNER SZÖVETSÉGI IGAZGATÓ ÚR!

 

Írta: Dr. Békefy Lajos, a KDNP Protestáns Műhely külügyi titkára

 

Megtekinthető:

 

http://www.eak-cducsu.de/sites/www.eak.cdu.de/files/downloads/evangelische_verantwortung/ev_12_17_web.pdf

 

 

 

 

 Neues vom „EAK“ in Ungarn

 

„Ganz Europa wird er fehlen“ ist der Titel eines Nachrufes, in dem die KDNP und die Mitglieder der Protestantischen Werkstatt (PM), der Partnerorganisation des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/ CSU (EAK) in Ungarn, an Peter Hintze (1950–2016) zurückdenken. Der Autor des Artikels, Dr. Lajos Békefy, erinnert sich an das persönliche Treffen mit Peter Hintze zuerst in Wittenberg, im September 1992, auf der 33. Bundesversammlung des EAK, und sodann im Folgejahr in Lübeck, wo auch der damaliger Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, über die Verhandlungen mit Michael Gorbatschow sprach. Hintze, der von 1990–1992 EAKBundesvorsitzender gewesen ist, hat damals Herrn Békefy das Buch von Dr. Gottfried Mehnert über die Protestanten in der Christlichen Demokratie in die Hand gegeben. Bereits ein Jahr später erschien das Buch auch in Ungarn. In dem Nachruf wird der verstorbene ehemalige EAK-Bundesvorsitzende ausführlich gewürdigt (sein Lebenslauf, sein Kompass, sein protestantischer Glaube), und es werden die Reaktionen auf den Tod von Peter Hintze in Ungarn dokumentiert. Der Artikel unterstreicht die große politische Leistung Hintzes, und weist darauf hin, dass der PM ihn als den Typ des charismatischen protestantischen Politikers in Erinnerung bewahren wird, der mit klaren Gedanken und Worten auch in der Politik die Aspekte der verantwortlichen, biblisch gegründeten Gemeinschaftsethik vertrat. Der Artikel endet wie folgt: „Wir danken Gott, dass wir Peter Hintze persönlich kennenlernen durften. – Das Andenken des Gerechten bleibt im Segen (Sprüche 10,7a)“. Der PM der KDNP wird in diesem Jahr eine Konferenz zum Gedenken an Peter Hintze organisieren. „Grüne Sozialethik“ mit integrierten verantwortungsethischen Aspekten ist er schienen. Die christlich-demokratische Stiftung István Barankovics hat das Buch „Alltägliche Dillemata – Protestantische Antworten – ein sozialethisches Handbuch“ veröffentlicht. Die Herausgeber des Buches sind die Leiter des PM in Ungarn, Dr. Lajos Békefy PhD, prot. Sozialethiker, und Dr. Antal Birkas PhD, Landesvorsitzender des PMs, prot. Politologe. Mit fünf weiteren Autoren informieren sie auf 270 Seiten sehr detailliert, kenntnisreich und mit didaktischem Blick über die wichtigsten gemeinschaflichen Fragen, z.B. über Methode, Ziele und Hauptbegriffe der integrierenden Verantwortungsethik und über den Anfang und das Ende des Lebens und die ethische Problemen, die damit zusammenhängen. Die Ethik der Paarbeziehung sowie die Bereiche Bildung, Kultur, Technik, Informationsgesellschaft, Öko-Ethik und Klimawandel sind weitere Themenschwerpunkte. In acht Kapitel beschäftigen sich die Autoren zusätzlich mit Fragen der Armut und des Reichtums, der Arbeit und Arbeitslosigkeit, der Gerechtigkeit, Korruption und die Ethik des Sonn- und Feiertagsschutzes. Ein Kapitel wird der Frage gewidmet: Wozu ist ein Staat nötig? Darin lesen wir über verschiedenen Staatstheorien, Gewalt und Kriminalität, die Todesstrafe und die Migration. Das letzte Kapitel behandelt die komplexen Problemen der Weltreligionen und die Zukunft des Dialoges zwischen den Weltreligionen, die DeSekularisationskonzepte, die Fragen um Toleranz bzw. Intoleranz und die Religionsfreiheit. Der Landesvorsitzende der KDNP, Vize-Ministerpräsident, Dr. Zsolt Semjén hat ein Grusswort verfasst. Das Buch ist im ökumenischen Geiste geschrieben und von daher auch für den ökumenischen Dialog sehr geeignet, aber auch im schulischem Bereich einsetzbar und auch hilfreich bei politische Diskussionen. Die zwei Autoren und Herausgeber haben mit Hilfe dieses Buches bereits einen öffentlichen Kurs über 34 Stunden an der Selye Universität in der Slowakei, Rév-Komarno, mit Unterstützung des Ministeriums für Humanen Ressourcen in Ungarn, gehalten. Es ist das erste umfassende protestantische Sozialethikbuch in Ungarn, das nicht im kirchlichen, sondern im politischen Bereich erschienen ist. (Dr. Lajos Békefy/PM KDNP, Ungarn) Die Protestantische Werkstatt (PM) der KDNP (Christlich-Demokratische Partei in Ungarn) ist eine der politischen Schwesterorganisationen im Ausland