EMSZO

 

EMSZO (Egyházközségi Munkás Szakosztályok):
A katolikus plébániák mellett működő egyházközségekbe integrálódó, kimondottan
világnézeti, valláserkölcsi és szociális szervezkedés volt, amely 1935-ben
indult. Feladata a katolikus világnézet alapján a munkások valláserkölcsi,
szociális nevelése, a karitatív támogatás megszervezése, kulturális és
szórakozási lehetőségek teremtése volt. Vezetői hamarosan belátták, hogy az „új
szociális öntudatra nevelés” sterilen valláserkölcsi, hitbuzgalmi és kulturális
eszközökkel nem lehetséges, hanem ezekkel egységben radikális szociális program
és agitáció is szükséges, ami azután logikusan elvezetett az érdekvédelmi
feladatok fokozatos vállalásához is.