KIE

KIE (Keresztyén
Ifjúsági Egyesület)
: 1844. június 6-án Londonban alapították tizenketten, élükön George Williams-szel.
1855-ben az első világszövetségi gyűlést. Itt fogadták el a KIE célját megfogalmazó úgynevezett Párizsi Alapot: „A KIE célja egy táborba gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust személyes megváltójuknak fogadják el a Szentírás alapján, hitükben és életükben Mesterük követői kivánnak lenni, és együtt munkálkodnak Mesterük országának a fiatalok közötti terjesztésén.” Magyarországon Szabó Aladár nevéhez fűződik a KIE 1883. október 31-i megalapítása. Magyarországi megalakulása után a KIE a század elején kimagasló szerepet töltött be az iparos és paraszt fiatalok körében végzett szolgálatával. A népfőiskolai mozgalom hazai meggyökereztetése és az első cserkészcsapat megalapítása is. 1950. május 16-án a KIE kimondta „önkéntes” feloszlását. 1991-ben szerveződött újjá Reitzner osztrák KIE titkár hathatós segítségével.