Barth-emlékkonferencia Kolozsvárott

Welker Világhírű Szentlélek könyvének bemutatója Debrecenben és Kolozsvárott...

Jeles események helyszíne lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet április elején. 
Michael WELKER em. heidelbergi református egyetemi tanár több mint 10 nyelvre lefordított, korszakos jelentőségű könyve Isten Lelke címmel jelent meg Kolozsvárott. Ennek ünnepélyes Kárpát-medencei könyvbemutatójára Debrecenben és Kolozsvárott egymást követő alkalmakon kerül sor.

Debrecenben április 2-án, kedden 10.30 kor lesz a könyvbemutató, utána Welker professzor előadása következik. Délután a professzor szemináriumot tart a doktoranduszok számára.

Április 4-én Kolozsvárott folytatódik a sorozat Barth-emlékkonferenciával, kapcsolódva az újreformátori teológia egy évszázados nemzetközi megemlékezéseihez.

Az emlékkonferencián több előadásra  is sor kerül. Michael Welker professzor témája: Az 1919-es év jelentősége Karl Barth életében és művében – ösztönzések a mai egyház és társadalom útkereséséhez.

Fazakas Sándor, a debreceni Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanára Barth hit – és vallásértelmezéséről, Juhász Tamás, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet em. professzora A meghökkentő Barth Károly címmel tart előadást. 

Püsök Sarolta, a BBTE Tanárképző Karának tanára referátumának témája: Kierkegaard hatása Barth teológiájára, Visky S. Béla, a a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora pedig erről az izgalmas kérdésről szól: „Elvetette Isten az ő népét?” – A Róma 9-11 Barth szemléletében. Debrecenben és Kolozsvárott is Michael Welker professzor könyvét Békefy Lajos, a könyv fordítója mutatja be.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak mindkét alkalomra  a rendezők!

konferenciakonferencia