A haza védelme nemzeti ügy

A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási főösszege 393 milliárd forint, kiadási főösszege pedig 427 milliárd forint. A költségvetési javaslat 2017-hez képest 1020 fős létszámnöveléssel számol, 26 753 fő katona, közalkalmazott és kormányzati tisztviselő foglalkozatásának fedezetét tartalmazza. Számol az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni szerepvállalással, az afganisztáni műveletekben a NATO katonai műveleteinek intenzitásához igazodó arányos részvételhez szükséges kiadásokkal, és biztosítja a forrásokat a balkáni, afrikai jelenlét fenntartására is.

 

 kdnp.hu – Bartha Szabó József

A jövő évi költségvetést meghatározó törvényjavaslat  általános vitáját május 17-18-19-én kezdték, a részletes vitaszakasz május 23-án, 24-én és 25-én lesz. Az Országgyűlés várhatóan június 15-én tartja a jövő évi költségvetés zárószavazását. (Szövege: PDF.)

 A jövő évi költségvetés biztonságos feltételeket teremt a Magyar Honvédség működéséhez és fejlesztéséhez, – hangsúlyozta a parlamenti vitában a KDNP álláspontját ismertető képviselő.

 

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): - Tisztelt Országgyűlés! A honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról szóló kormányhatározatban foglaltak szerint 2018-ban jelentős összegű, az előző évi előirányzathoz képest körülbelül 21 százalékos forrásbővülés figyelhető majd meg. A 2018. évi költségvetésitörvény-javaslat szerint a Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási főösszege 393 milliárd forintban, a kiadási főösszege pedig 427 milliárd forintban kerül meghatározásra.

- A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2018. évi költségvetési javaslata fedezetet biztosít az állami alkalmazottak megbecsülésének elismeréseként meghirdetett életpályák keretében megvalósuló illetmény- és bérfejlesztésekre, a katonai életpályamodell folytatásaként a katonák vonatkozásában megvalósuló 2018. évi 5 százalékos mértékű illetményfejlesztésre, továbbá a közalkalmazottak honvédelmi pótlékának 2018. évi kiadásaira és a pedagógusok, illetve az egészségügyi dolgozók bérfejlesztésének fedezetére is.

- A jelentős keretbővülésnek köszönhetően 2018-ban tervezetten 94,6 milliárd forint fordítható fejlesztési kiadásokra. Ez az összes tervezett kiadás 22 százaléka. A költségvetés megteremti a fedezetet a korábbi években megkezdett fejlesztési programok folytatásához és a tárca által 2017-ben megkezdett „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderőfejlesztési program megvalósításának 2018. évi üteméhez.

- A haza védelme nemzeti ügy! Ezen alapelv nyomán a „Zrínyi 2026” program megvalósításának egyik fontos elemét képezi a társadalmi támogatottság, a civil állampolgárok megszólítása, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatrendszerének erősítése. Jelentős programelem továbbá az önkéntes területi tartalékos rendszer fenntartása és bővítése, továbbá a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése.

- A megújuló tartalékos rendszer szélesebb bázisra történő helyezésének, a honvédség és a társadalom kapcsolata erősítésének egyik eszköze a Honvédelmi Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása. A Honvédelmi Sportszövetséget az Országgyűlés a Honvédelmi Sportszövetségről szóló 2016. évi CXXXII. törvénnyel hozta létre, meghatározva a honvédelmi nevelés programjaiban való közreműködés, a honvédelmi sportok által a honvédelmi tudás megszerzése érdekében végrehajtásra kerülő feladatait. A fejezet költségvetésében 2018-ban ezért új elemként került megtervezésre a köztestületként működő Honvédelmi Sportszövetség támogatása, amellyel a szervezet betöltheti közvetítő szerepét a honvédség és a társadalom között. A Honvédelmi Sportszövetség tevékenységével kiegészítheti és megalapozhatja az önkéntes tartalékos rendszerbe belépni, a haza védelmében részt venni kívánó fiatalok képzését és felkészülését.

- A „Zrínyi 2026” program másik hangsúlyos eleme a honvédség alaprendeltetéséből adódó képességek fenntartása és kialakítása, valamint a NATO részére felajánlott képességek biztosítása. A 2018. évi költségvetés számol a légi, légvédelmi, a földi szállítási képességek fejlesztésével, tervezésre került a katonák felszereléséhez és a különleges műveleti képesség fejlesztéséhez szükséges kiadások fedezete.

- 2018-ban laktanyafejlesztési koncepció kezdődik a katonák élet- és munkafeltételeinek javítása érdekében, amelynek elsődleges célja a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek javítása, a katonai objektumok lakhatást biztosító, továbbá a kiképzési, élelmezési, egészségügyi és logisztikai ellátást biztosító épületeinek felújítása. A 2018. évi költségvetési javaslat tartalmazza többek között a Gripen-gépek bérleti kiadásait, a harcászati URH-rádió beszerzését, gépjárműbeszerzési program keretében korszerű terepjáró gépjárművek beszerzését, a közúti tehergépjárműpark korszerűsítését, a Mistral fegyverrendszer modernizálását és a komplex informatikai fejlesztési program fedezetét.

- A légierő fejlesztése keretében folytatódnak a Pápa Bázisrepülőtér fejlesztési munkái, továbbá a 2017-ben megkezdett helikopter-modernizációs programok is.

Magyarország és a magyar emberek biztonsága és védelme érdekében indokolttá vált a Magyar Honvédség létszámának növelése. A költségvetési javaslat 2017-hez képest 1020 fős létszámnöveléssel készült, 26 753 fő katona, közalkalmazott és kormányzati tisztviselő foglalkozatásának fedezetét tartalmazza.

- A nemzetközi feladatok tekintetében a következő évi költségvetési javaslat számolt az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni szerepvállalással, az afganisztáni műveletekben a NATO katonai műveleteinek intenzitásához igazodó arányos részvételhez szükséges kiadásokkal, és biztosítja a forrásokat a balkáni, afrikai jelenlét fenntartására is.

- A kiemelt jelentőségű nemzetközi gyakorlatok és képzések végrehajtásához is több forrás áll majd rendelkezésre, mint 2017-ben. A 2018-as költségvetésben a tömeges bevándorlással összefüggő és határvédelmi feladatok is a fejezet költségvetésében létrehozásra kerülő fejezeti kezelésű előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra. A HM számára a kormány döntése szerinti, jól kiszámítható, GDP-arányos költségvetés-bővülés megteremtette annak lehetőségét, hogy növelésre kerülhessenek azok a források, amelyek a Magyar Honvédség katonai alakulatai számára a csapatok önálló, saját hatáskörben megvalósuló és központi beszerzés keretében realizálódó ellátását biztosítják, ezzel is biztosítva a személyi állomány munkavégzéséhez szükséges feltételek magasabb színvonalú biztosítását a katonai szervezetek elhelyezési körülményeinek javítását 2018-ban.

- Annak érdekében, hogy a hazai költségvetésből rendelkezésre álló források minél nagyobb hányada a tényleges haderőfejlesztésre koncentráltan kerülhessen felhasználásra, a tárca a nem haditechnikai célú fejlesztéseket az EU 2014-2020 programozási időszakban rendelkezésre álló uniós források bevonásával kívánja megvalósítani. A törvényjavaslat a nemzetközi szerepvállalásból adódó feladatok végrehajtása, valamint a NATO felé vállalt haderőfejlesztési célkitűzések érdekében a honvédelmi miniszter részére átcsoportosítási jogot biztosít a fejezet előirányzatai között.

- A törvénytervezet biztonságos feltételeket teremt a Magyar Honvédség működéséhez és fejlesztéséhez 2018-ban, mindannyiunk biztonsága érdekében. Kérem ezért, hogy támogassák az előterjesztést!