Rendkívüli konferencia és könyvbemutató

A neves teológus halálának ötvenedik, a Római levélhez írt nagy hatású kommentárjának századik évfordulóján konferenciával tisztelegtek Karl Barth élete és munkássága előtt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben csütörtökön, április 4-én.

 

Írta: Berekméri Gabriella

 

A rendezvény áhítattal kezdődött, majd Kállay Dezső rektor köszöntötte a konferencia résztvevőit. Bevezetésként dr. Fazakas Sándor tartott előadást Barth hit- és vallásértelmezéséről. „A vallás nem megoldás. A vallás a probléma maga” – így hangzik röviden Barth valláskritikája. Ennek, csakúgy, mint egész teológiájának, alapvető célkitűzése, hogy Isten szuverenitását védje az ember minden felett rendelkezni akaró igyekezetével szemben. Valláskritikája hozzátapadt a nevéhez, megítéléséhez, ennek hátterét, kontextusát azonban kevesen vették figyelembe. Radikális nézetei tulajdonképpen a vallási tekintélybe burkolódzó nemzetszocializmus, s azt bűvöletébe bevonó keresztyénséggel szembeni vitaként érthető. Behatóan foglalkozott a pietizmussal, illetve a Szentlélekről szóló tanítással, és úgy vélte, egy nagyon megalapozott, átgondolt pneumatológia nélkül minden Isten megtapasztalására irányuló próbálkozás az ember felől primitív próbálkozás lenne.

A rendezvénnyel kapcsolatos további előadásokat és a bemutatóval kapcsolatos cikket lásd az eredeti megjelenési helyén:

Forrás: http://www.reformatus.ro/konferencian-emlekeztek-meg-karl-barth-munkassagarol-kolozsvaron.html