Hollik István: Minden gyermekélet számít!

Az Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslatról

kdnp.hu – Bartha Szabó József

A javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI . törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII. törvény összehangolt módosításával a gyermekek Alaptörvényben garantált védelemhez való jogát kívánja érvényesíteni, megerősítve a gyámhatóság és a gyermekvédelmi jelzőrendszer feladatát, felelősségét, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működését. Szövege: PDF.

Előterjesztő: dr. Selmeczi Gabriella, Horváth László,Törő Gábor, dr. Kovács József, dr. Bene Ildikó, , Dunai Mónika, Révész Máriusz, Demeter Zoltán, dr. Molnár Ágnes, dr. Zombor Gábor, dr. Vinnai Győző, Kucsák László, Simon Róbert Balázs, dr. Pósán László, dr. Tapolczai Gergely. KDNP: Harrach Péter, dr. Hoffmann Rózsa.

A Kereszténydemokrata Néppárt vezérszónoka szomorú példát is említve bizakodóan hangsúlyozta: nincs kétségem afelől, hogy a gyermekvédelmi rendszer nem tökéletes, de látom, hogy azokkal a jobbító módosításokkal, amelyek most az asztalon fekszenek, és dönteni kell majd róluk egyet tudunk érteni!

 

HOLLIK ISTVÁN, (KDNP):  - Képviselőtársaim! Több szempontból is örülök, mert egyrészt azt látom, hogy minden képviselőcsoport a  felszólalását azzal kezdi, hogy a minden gyermekélet számít. Sajnos, olyan napokon vagyunk túl, amikor azt gondoltuk, hogy például ’56 ünnepe nemzeti minimum tud lenni, amelyben mindannyian, pártok fölött egyetértünk. Nem így történt, de azért örülök most mégis, mert azt látom, hogy gyermekeink élete, a magyar gyermekek biztonsága, szellemi-lelki fejlődése mégiscsak nemzeti minimum tud lenni, ez mindenkinek fontos, így természetesen nekünk, kereszténydemokratáknak is. Másrészt azért is örülök, mert ellenzéki felszólalásban nagyon sok dolgot hallottam,  most azonban a törvényjavaslat konkrét módosító javaslatairól semmifajta látványos kritikát nem gyakoroltak. Én ezt úgy értelmezem, hogy például az MSZP is támogatni tudja.

- Képviselőtársaim! A gyermekvédelmi rendszer alapvetően jó, de fejlesztésre szorul, a fejlesztés pedig egy folyamat. Természetesen a gyermekvédelmi rendszer sem tökéletes, hiszen ha tökéletes vagy majdnem tökéletes lenne, akkor a recski, a gyöngyösi vagy az agárdi esetek nem fordultak volna elő. Szakemberi mulasztásokról volt, van szó, ugyanakkor azt is látom, hogy az elmúlt hónapok, az elmúlt évek tragédiái rávilágítottak arra is, hogy hol sebezhető a gyermekvédelmi jelzőrendszer. Konkrét, az életből jött problémákat kívánja józan, reális és racionális válaszokkal ez a törvényjavaslat kezelni.

- Mik ezek a problémák? Gyöngyösön például, a védőnő érzékelte, hogy a gyermek élete veszélyben van, de a többi hatóság,  konkrétan a gyermekjóléti szolgálat, mégsem tette, nem tudta megtenni a szükséges lépéseket. Leadminisztrálta ugyan, azonban a probléma kezelésében jottányit sem jutott előre a dolog, a gyermek továbbra is abban a szörnyű állapotban maradt, mint azelőtt. Több hónap eltelt és a gyermekvédelmi szakemberek továbbra sem látták a gyermeket. A mostani törvénymódosító javaslat megpróbálja  kijavítani ezt a hibát, a jelzőrendszer tagjainak az együttműködését még szorosabbá teszi, hogy ne fordulhasson elő a jövőben, hogy a gyermekvédelem látóköréből egy gyermeket teljes mértékben ki lehessen vonni.

 - A jogszabály rávilágít egy másik problémára is, a szülők felelősségére. Teljes mértékben kimutatható részükről az együttműködés hiánya. Sőt, a legtöbb esetben konkrétan gátolják a gyermekvédelmi szakemberek munkáját, hozzáférésüket a veszélyeztetett gyermekekhez.

Például nem tudnak a gyermekjóléti szolgálat munkatársai bejutni a szülőkhöz, mert ezt meggátolják, vagy például, a gyámhatóság sem tud bejutni a bizonyítékokért, mert meggátolják. Így tulajdonképpen ördögi kör alakult ki, amiből a korábbi jogszabályi környezetben nem volt kiút. A mostani törvénymódosító javaslat ezt a konkrét problémát úgy kezeli, hogy ügyészi jóváhagyást ír elő.

- Szintén az  életből vett  példa, a testvérek ügyének az összevonása. Teljesen egyértelmű, ha egy szülő bántalmazta vagy veszélyeztette a gyermekének az életét, és egy újabb gyermeket hoz a világra, akkor ez a jövőben is megtörténhet. Tehát teljesen indokolt a testvérek ügyeinek összevonása, hiszen ezáltal a később született gyermek veszélyhelyzetét is lehet csökkenteni, illetve meg lehet szüntetni.

- Összegzésképpen tehát  elmondható: ez a javaslat, amely több törvényt kíván módosítani, konkrét problémákra reagál, konkrét problémákat akar megoldani. Egyértelműsíti a szülők felelősségét, jól meghatározza a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak a mozgásterét, a mozgástérbővüléssel együtt a felelősségi körét is növeli, és közérthetően rögzíti, hogy milyen protokollokat kell követni. Fontos változás állhat be azzal is, hogy a szűrővizsgálatokat kötelezővé teszi.

- Képviselőtársaim! Bízom abban, hogy ezekkel a módosításokkal megelőzhetőek lesznek a jövőben a gyöngyösihez hasonló tragédiák. Természetesen a KDNP képviselőcsoportja támogatni fogja ezt a törvénymódosító javaslatot, és azt kérem az ellenzéki pártoktól, hogy tegyék meg ezt ők is.