Hivatásszervezet

 

Hivatásszervezet (Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete): Szegeden, a jezsuiták kezdeményezték röviddel a KALOT
létrehozását követően, a városi munkásság megszervezésére. A szervezők és a
vezetők is egyazon körből kerültek ki. De míg a KALOT ifjúsági és agrármozgalom
volt, a Hivatásszervezet
célja tagjainak, valamint a kötelékébe tartozó helyi (községi, városi)
szervezetek tagjainak gazdasági és szociális érdekvédelme és szolgálata az
egyetemes nemzeti szempontok, a keresztény szolidaritás és igazságosság
szellemében. 1936-ban a Szegedi Katolikus Legényegylet keretén belül jött létre
az első Hivatásszervezet.