A geszti Tisza-kastély komplex rekonstrukciójához és hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedések

A KDNP országgyűlési képviselőcsoportja mindig kiemelten támogatta a nemzeti kulturális értékeinket és azok megmentését, illetve a nemzet kulturális vérkeringésébe való újbóli bekapcsolását.

 

kdnp.hu – Bartha Szabó József

Az egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról szóló  törvényjavaslat célja a geszti Tisza-kastély komplex rekonstrukciójához és hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedések meghatározása. Rendelkezik az állami tulajdonban lévő ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásáról, amelynek célja, hogy az ingatlan a Magyarországi Református Egyház részére térítésmentesen átadásra kerüljön. A javaslat alapvetően az Egyház oktatási, kulturális és hitéleti feladatainak hatékonyabb ellátására irányul. (A törvényjavaslat egy szakasza sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Előterjesztő: Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter.  Szövege: PDF.)

***

A törvényjavaslat általános vitájában Szászfalvi László a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka  fejtette ki pártja álláspontját.

- Tisztelt Ház! A KDNP országgyűlési képviselőcsoportja mindig kiemelten támogatta a nemzeti kulturális értékeinket és azok megmentését, illetve a nemzet kulturális vérkeringésébe való újbóli bekapcsolását. Az előttünk fekvő törvényjavaslatban szereplő geszti Tisza-kastély egy olyan nemzeti kulturális értékünk, amelynek megmentése és a közjó szolgálatába való állítása erkölcsi kötelességünk. Ezért örömmel üdvözöljük a kormány előterjesztését!

- Tisztelt Ház! A református Tisza-család évszázadokon át meghatározó szerepet töltött be a magyar közéletben, politikai vezetőként, állami tisztviselőként vagy egyéb más területeken szolgálták a magyar nemzet ügyét. Nyilvánvalóan nem egy rövid vezérszónoklat keretében lehetséges ezt a szerteágazó közéleti tevékenységet elemezni, de annyit összegzésképpen meg kell állapítanunk, hogy kevés olyan család volt a magyar történelemben, amelynek tagjai olyan aktív és elkötelezett szerepet töltöttek be a magyar politika világában, a magyar nemzeti politika világában, mint a Tisza-család.

- A geszti kastély nem pusztán a család ősi fészke tehát, hanem nemzeti örökségünk szimbolikus értéke is. Azt üzeni számunkra, hogy meg kell becsülnünk a történelmünk zivataraiban megmaradt értékeinket, hogy óriási feladatunk a még meglévő nemzeti örökségünk, épületeink, vidéki kastélyaink megmentése, rekonstrukciója és a nemzeti közösségünket szolgáló funkcióval való ellátása. Történelmi felelősségünk és küldetésünk tehát, hogy a nékünk adott idővel és lehetőségekkel élve ezt a feladatot betöltsük. Megítélésünk szerint a törvényjavaslat ezt a célt szolgálja.

- Tisztelt Országgyűlés! A geszti Tisza-kastély sorsa 1945 után hányattatott sors volt. Szimbolizálja az 1945 utáni magyar történelem hányattatott sorsát is, a totális szétesést, az összeomlást, a kiszolgáltatottságot, a felelőtlenséget, a nemzeti identitás és szuverenitás teljes hiányát. Majd néhány példaadó önkormányzati próbálkozás után és az elmúlt évtizedek tapasztalatait látva a kormány törvényjavaslata tulajdonképpen azt a konzekvenciát jelenti, amelynek keretében a geszti Tisza-kastély számára végleges megoldást találhatunk. Egyrészt a kastély teljes rekonstrukciója megvalósul, másrészt a felújított kastélyt ezen javaslat alapján az állam átadja a Magyarországi Református Egyház számára oktatási, kulturális, közösségi feladatok ellátására.

- Ez a koncepció és konkrét intézkedéscsomag megteremti végre azt az optimális helyzetet, amelyben nemzeti örökségünk eme kiemelt értékét, épületét teljesen felújított állapotában, régi fényében és XXI. századi modernizálását követően egy olyan fenntartó kezébe adjuk át, amely gondoskodik annak hosszú távú és hatékony működtetéséről és a nemzeti kultúránk, nemzeti közösségünk vérkeringésébe való visszahelyezéséről.

- Tisztelt Képviselőtársaim! A Magyarországi Református Egyház a XVI. század óta elkötelezetten szolgálta a magyar népet, a magyar társadalmat. Örömmel említem itt meg az alma materem, a Debreceni Református Kollégium majd’ félévezredes nemzeti küldetését, amellyel 1538 óta szolgálja a magyar reformátusságot, a magyar nemzetet. A református egyház évszázados tevékenysége mind az oktatás, mind az egészségügy, a szociális, diakóniai területen, mind a kultúra területén példaadó, mind pedig a nemzeti megmaradásunk és szuverenitásunk megőrzésében, megerősítésében kiemelkedően töltötte be a közjó szolgálatát.

A Tisza-család a kiemelkedő közéleti szerepvállalásán túl kiemelkedő szerepet töltött be ennek a református egyháznak is az életében. Vállalták és vallották református keresztyén hitüket, és mindezen túlmenően vezető tisztségviselőként, főgondnokokként is szolgálták egyházukat.

- Tisztelt Ház! Bizonyára nem véletlen, hogy ezt a döntést a reformáció 500. évfordulóján hozzuk meg, hozhatjuk meg. Szimbolikus üzenet ez a döntés! Nemcsak múltba tekintés a 2017-es évforduló, hanem előre is tekintünk. Nemcsak elrévedezünk a szép múlt felett, hanem tenni és cselekedni akarunk a jövő érdekében. Történelmünk óriásaira mint szik­laszilárd fundamentumra állva - ha a magyar re­for­máció ikonikus alakjait említjük vagy éppen Tisza Kálmán és Tisza István személyét -  a jövőt építjük! A javaslat szerinti megoldás tehát jól szolgálja a nemzeti örökségünk megmentését, jól szolgálja a közjót, jól szolgálja nemcsak az anyaország, hanem a Partium fejlődését, és jól szolgálja egy hátrányos helyzetű település és térség felemelkedését is. Mindezek alapján a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja támogatja a törvényjavaslatot, és erre kérjük a többi frakciót is.

***

A törvényjavaslatról a húsvéti ünnepeket követő szerdai napon szavaz a Tisztelt Ház.