Püspöki pódiumbeszélgetéssel emlékeztek Szent Gellértre a kereszténydemokraták Diósdon

István barátja, Imre nevelője,

csanádi püspök, magyar vértanú

Gyulay Endre és Spányi Antal

Szeptember 24-én, pénteken, SZENT GELLÉRT püspök és vértanú ünnepén pódiumbeszélgetés keretében láthattunk vendégül két főpapot: Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi és Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspököt Diósdon, ahol az egykori marosvári (csanádi) püspök, Gellért, földi élete során az utolsó éjszakáját töltötte, majd elindult mártíromsága helyszínére.

Szent Gellértre emlékeztek

Istennek (és a résztvevőknek) hála, minden várakozást felülmúlt a rendezvény sikere. A felvetett témakörök és a feltett kérdések további inspirációkat sugalltak, és a két vendég felváltva kommentálta a Gellért püspök életével kapcsolatban felmerült témákat, amelyek a következők voltak:

– Elhatározás, gondviselésszerű kitérő, életcél-változás, vértanúság – mit üzen Szent Gellért mártíromsága a ma keresztényeinek?

– Szent Gellért kora elismert tudósa is volt, ezért is lett Imre herceg nevelője. – Hogyan alakul a hit és tudomány kapcsolata a mai világban?

Szent Gellértre emlékeztek

– Szent István kérése megváltoztatta Gellért életét. Remete, nevelő, majd püspök lett. – Hogyan látják a mai ifjúság kereszténységhez való viszonyát? Hogyan alakul a keresztény nevelés a mai Magyarországon?

– Szent Gellért a szükséges mértékben tevékenyen részt vett a politikai életben is. Hogyan politizálhat ma az Egyház?

– Szent Gellért vezette be a magyar hitéletbe a Szűzanyával kapcsolatban a "Boldogasszony" elnevezést. Miben nyilvánul meg ma, hogy Mária országa vagyunk?

Gaal Gergely és Aradszki András

A rendezvény fővédnöke Soltész Miklós államtitkár úr volt, és a hallgatóság soraiban helyet foglalt többek között dr. Aradszki András országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezető-helyettese és az Országgyűlés jegyzője és Gaal Gergely miniszteri biztos, a KDNP Pest megyei elnöke is.

Szentmise

A pódiumbeszélgetés természetesen túllépte a tervezett időkeretet, így néhány perces késéssel kezdődhetett meg a lélekemelő, ünnepélyes püspöki szentmise Szent Gellért ereklyéjének jelenlétében a templomban, amelynek során az egyházzenei szolgálatot a Diósdi Női Kar Schola Gregoriana Diosdiensis kisegyüttese végezte. A nép és a schola énekét dr. Sirák Péter orgonajátéka kísérte. A megyéspüspökkel koncelebrált vikáriusa, Hajdu Ferenc kanonok, helyettes esperes, püspöki biztos, érd-újvárosi plébános, Ugrits Tamás pápai káplán, irodaigazgató, szentszéki bíró, püspöki tanácsos és Papp László diósdi plébános.

Szentmise Diósdon

A szertartás után Spányi Antal püspök úr és az asszisztencia átvonult a Szent Gellért-kápolnába, és rövid imában fordult a Szűzanyához.

A rendezvény megszervezéséért és sikeréért köszönet illeti a szervezésben segítőket és a támogató állami és civil szervezeteket, az egyházközséget és az önkormányzatot!

Folytatása következik?

Eőry Zsolt