Soltész Miklós: Bár üldöznek, támadnak bennünket, keresztény hitünket vállalnunk kell

A keresztény ember két lábbal a földön áll és kapcsolata van a mennyei világgal, mondta Steinbach József püspök a herendi református templom vasárnapi szentelési ünnepségén – írja a veol.hu.

Soltész Miklós (KDNP), egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédet mond a herendi református templom szentelési ünnepségén (Herend, 2020.09.13. KDNP fotó: Váli Miklós)

A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében Mk 1,9-11 alapján Jézus megkereszteléséről beszélt. Jézus látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb. Azért épült meg a templom, hogy hirdettesse: nyitott égbolt alatt élünk, a földi világot átjárja a mennyei világ gazdagsága, Jézus Krisztus földi életünket a mennyei távolság összefüggésébe helyezte, mondta. Isten Lelke megláttatja velünk, hogy életünk törékeny cserépedény, de Ő betölti azt; megláttatja, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, életünk megváltója, szabadítója.

Gulyás GergelyGulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédet mond a herendi református templom szentelési ünnepségén (Herend, 2020.09.13. KDNP fotó: Váli Miklós)

A Gáncs Attila építészmérnök által tervezett és kivitelezett templom építésének történetét Kovács Botond Árpád lelkipásztor ismertette. Az építés gondolatát 2016-ban vetették fel, az alapkövet 2019 januárjában tették le.

Soltész Miklós

A magyar kormány 90 millió forintos támogatást nyújtott a 130-135 millió forintos beruházáshoz.

Az alapterület 100 négyzetméter, az alagsorban közösségi tér és vendégszoba kapott helyet. A torony 16 méter magas, a templom belső tere 75 négyzetméter, a 18 pad 90 embert képes befogadni. A gyülekezet Herenden 100 reformátusról tud, az iskolában 27 gyermek jár hittanórára. Herenden ezentúl vasárnap délután négy órakor lesz istentisztelet.

Soltész Miklós

Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke közölte: a Kárpát-medencében öt új református templom épül-épült; az Úr azt akarta, hogy Herenden is legyen egy megszentelt hajlék.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ünnepségen a magyar kormány nevében szólt arról, hogy Nyugat-Európában templomokat bontanak le, zárnak be, alapítanak kávéházzá. – A herendi református templom kész, az építkezéshez szükséges források biztosításával az állam a könnyebb feladatot vállalta magára. A neheze az egyházé: hittel és lélekkel megtölteni a templomot. Megfordítani és megcáfolni a nyugat-európai paradoxont, minél több templom építéséhez lenne ereje az államnak.

Soltész MiklósHuszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke beszédet mond a herendi református templom szentelési ünnepségén (Herend, 2020.09.13. KDNP fotó: Váli Miklós)

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kontinens kultúráját nagymértékben hatja át a kereszténység. Magyarország továbbra is kiáll mindenkinek a szabad vallásgyakorlása mellett, elsők között emelte fel szavát az üldözött keresztények védelmében. Nekünk itt, Közép-Európa keleti felén is megvan a küldetésünk: az egykor volt Európát őrizzük a maga hitében és kultúrájában. Nehéz, de felemelő feladat – mondta a miniszter.

 Steinbach József püspök Steinbach József, a Magyarországi Református Egyház Dunántúli Református Egyházkerületének püspöke beszédet mond a herendi református templom szentelési ünnepségén (Herend, 2020.09.13. KDNP fotó: Váli Miklós)

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy bár üldöznek, támadnak bennünket, a kereszténységet, keresztény hitünket vállalnunk kell. Az elmúlt évtized azt mutatja, az emberekben van igény, törekvés a hitre.

Soltész MiklósRésztvevők a herendi református templom szentelési ünnepségén (Herend, 2020.09.13. KDNP fotó: Váli Miklós)

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője azt mondta: a református egyház összetart, hagyományt ápol, miközben építi a jövőt, előre tekint.

A református közösség él, tündököl, ezt tükrözték a szombati és vasárnapi veszprémi, vilonyai és herendi ünnepségek.

Jánszky Lajos László, Herend polgármestere úgy fogalmazott: időszerű volt a templom építése, a híveknek nem kell Szentgálra utazniuk istentiszteletre. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a templom nemcsak egy épület, de itt Isten és az ember összetartozása is megerősítést nyer.

Soltész Miklós

A templomkertben a Borsos István izsáki kőfaragó mester építette Feltámadás kolumbáriumot Kovács Dávid Emil és Kovács Botond Árpád lelkipásztorok szentelték fel. A templomi orgonát koncerten mutatták be, közreműködött Jean Klára orgonaművész, valamint Ambrus Szabolcs és Werd Gábor trombitaművészek.