Törvényjavaslat a repülésről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kiemelt célként a közös felhasználású repülőterek jogszabályi hátterének biztosítására, az európai bizottsági végrehajtási rendelet jogharmonizációjára és a legutóbbi módosítása óta összegyűlt hatósági tapasztalatok törvénybe foglalására tett javaslatot.

kdnp.hu – Bartha Szabó József

A jövőben nem tesznek különbséget a pilóta vezette és a pilóta nélküli gépek között.

Ahogy eddig, ezután is lesznek engedély nélkül vezethető repülőeszközök és szakszolgálati engedélyhez kötöttek, függetlenül attól, hogy van-e pilóta a gépen vagy nincs.  A törvényjavaslat alapján a Hungarocontrol Zrt. a jövőben egy internetes felületen közli a drónok számára aktuálisan tiltott légtereket.

Előterjesztő: nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.

A Kereszténydemokrata Néppárt vezérszónoka támogatásukról biztosította a javaslatot.

MÓRING JÓZSEF ATTILA (KDNP): - Képviselőtársaim! Néhány dolgot emelnék ki a törvény módosítás lényegi elemeiből. Ezek közül a közös felhasználású repülőterek részletszabályozásának a kidolgozását, illetve a korábban lajstromozásra nem kötelezett légi járműnek aposztrofált és a törvényjavaslatban repülőeszköznek és pilóta nélküli légi járműnek nevezett - melynek legnagyobb szelete a köznyelvben egyszerűen csak drónnak hívott - eszközöket. Utóbbiak szabályozásának szigorítása, illetve a technológiai fejlődés miatt a törvényben korábban nem szereplő, új szabályok létrehozása indokolt.

- Kiemelném még az EU-bizottsági rendelet módosítása okán kiadott új, a közös légiközlekedés-védelem alapkövetelményeinek végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló végrehajtási rendelet hatálybalépése miatti törvényalkotási kötelezettségünket. A törvényjavaslat a közös felhasználású repülőteret a nem nyilvános repülőtér kategóriába javasolja besorolni. A közös felhasználású repülőtér elsősorban állami célú, azaz az általános légi forgalomtól eltérő légijármű-mozgásokat fog kiszolgálni, ezért a honvédelmi tárca bizonyos engedélyezési eljárások, például a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének engedélyezése tekintetében meg kívánja tartani a katonai légügyi hatóság hatáskörét.  A repülőbázis állami repülések céljára szolgáló repülőtérként mentességet élvez a katonai légügyi hatóság eljárásaira megállapított igazgatásszolgáltatási díj fizetése alól, így a javasolt légiközlekedési hatóság tekintetében is alkalmazni  köteles a közös felhasználású repülőterek tekintetében a díjmentesség biztosítását.

- A törvényjavaslat másik fő pontja kvázi megágyazza a pilóta nélküli légi járművek, vagyis a drónok üzemeltetésének szabályait. A drónok széles körű elterjedése nem meglepő, hiszen könnyen variálható kiegészítőkkel felszerelve költséghatékony megoldásokat kínálhatnak a kereskedelmi célú felhasználóknak, míg a magáncélú felhasználók az új technológia kényelmi, szórakoztató, hatékonyságjavító funkcióit használhatják. Mondanom sem kell, milyen jó játék a drónozás a gyerekeinknek, de be kell hogy lássuk, még nekünk is, ha valaki ráérzett az ízére. Nem elhanyagolható e technológia  állami feladatok ellátásár érdekében történő használata sem. Legtipikusabban idesorolható a katasztrófavédelmi, bűnmegelőzési, rendvédelmi, határrendészeti, életvédelmi és egészségügyi célú felhasználásuk. A drónok használata azonban jó néhány problémát is felvet. A több tíz, akár száz méterre is felszállni képes és néhány tízezer forintért beszerezhető drón használja a légtér azon részét is, amely már kifejezetten a légi közlekedést szolgálja, és ezáltal biztonsági kockázattal is jár. A balesetek kockázata mellett személyiségi és tulajdoni jogokat is sérthet az, aki engedély nélkül berepül egy magánterületre vagy egy kamerával felszerelt drónnal engedély nélkül fotóz vagy filmez. Jelenleg még nem rendezett ennek a területnek a szabályozása, a tevékenység nem engedélyhez kötött.

- A szabályozás lényege az is, hogy a jövőben nem tesznek különbséget a pilóta vezette és a pilóta nélküli gépek között. Ahogy eddig, ezután is lesznek engedély nélkül vezethető repülőeszközök és szakszolgálati engedélyhez kötöttek, függetlenül attól, hogy van-e pilóta a gépen vagy nincs.  A törvényjavaslat alapján a Hungarocontrol Zrt. a jövőben egy internetes felületen közli a drónok számára aktuálisan tiltott légtereket. Mint minden légtérben, a magyar levegőben is vannak a polgári légi járművek számára állandóan vagy időkorlátozás nélkül tiltott légterek. Állandó korlátozás alá esik például a Paksi Atomerőmű vagy a katonai repülőterek környéke. Ideiglenesen korlátozhatók például az ejtőernyőzésre, a katonai gyakorlatokra használt légterek vagy a lőterek feletti légtér. A jövőben ezek a korlátozások a drónokra is érvényesek lesznek

- A törvényjavaslat megadja a szükséges felhatalmazást a rendeletek miniszteri hatáskörben történő kiadására. Célja, hogy  bürokráciacsökkentés jegyében, a hatósági eljárások egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a pilóta nélküli légi járművek üzemben tartói számára biztosítva legyen az elektronikus ügyintézés. A törvény módosítását a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges  részletes intézkedések meghatározásáról szóló EU-rendelet végrehajtásának hatálybalépése is indokolja.

-  A KDNP-frakció a törvényjavaslat elfogadását támogatja. Bízom abban, hogy ezt a hiánypótló törvényjavaslatot képviselőtársaim is hiánytalanul mindannyian támogatni fogják.