Vejkey Imre: Isten őrállókká rendelt bennünket, s mi megfújtuk a kürtöt!

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítását Orbán Viktor miniszterelnök személyesen terjesztette a Tisztelt Ház elé. Dr. Vejkey Imre az alaptörvény elfogadására kérte képviselőtársait a népszavazás eredményeként létrejött új egység nevében.

kdnp.hu – Bartha Szabó József

A brüsszeli diktatúra építését meg kell állítanunk!
 

Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítását Orbán Viktor miniszterelnök személyesen terjesztette a Tisztelt Ház elé.

- Javaslatom abból a tényből indul ki, hogy október 2-a után egy új egység jött létre Magyarországért. Ennek az egységnek az a törekvése, hogy megtartsa Magyarországot magyar országnak; hogy megőrizze azt, amit hazánk oly sok verejtékkel kiküzdött magának. Úgy látom, ez az új egység felülírja a pártpolitikai határokat, nem jobb- vagy baloldali, hanem egyszerűen magyar.

- Meggyőződésem szerint az új egység Magyarországért azért jött létre, hogy kifejezze azt a magyar néplélekből származó elemi igényt, hogy hozzájárulásunk és beleegyezésünk nélkül senki sem dönthessen arról, hogy kikkel és hogyan kívánunk együtt élni. Azért olyan széles, sokszínű és erős, mert az emberek érzik, hogy a magyar önállóság ismét veszélyben van. Veszélyben van, mert újra nemzetközi akcióba léptek azok, akik szerint nincs már szükség a nemzetekre; akik szerint a világnak globálisan befogadónak kell lennie; akik szerint a határokat el kell tüntetni; akiknek az az álmuk, hogy a világ, de legalábbis Európa összeolvad egyetlen hatalmas tömeggé, amely eltünteti a nemzeti hagyományokat, kultúrákat, nyelveket és törvényeket. 

- A mi közösségünk azt akarja, hogy megmaradjanak a nemzetek, ragaszkodunk hozzá, hogy minden nemzet dönthessen a saját sorsa felől. Ezzel szemben az európai egyesült államok, az új európai birodalom hívei fel akarják számolni a nemzeteket, Brüsszel kezébe adnák a kulcsot, a felelős és demokratikus nemzeti döntéshozatalt felváltanák egy arctalan bürokrácia direktóriumával.

- Kossuthot idézve hangsúlyozom: mi, magyarok európai nemzet akarunk maradni, és nem egy nemzetiség akarunk lenni Európában!  Mi, magyarok az európai szabad nemzetek és országok szövetségében hiszünk, és nem hiszünk egy Brüsszelből irányított birodalomban. Erről szól a mostani alkotmánymódosítás!

***

A változtatással az Alaptörvény leszögezi: ”Valljuk, hogy a történeti alkotmányban gyökerező alkotmányos önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége.” Megtiltaná a külföldiek Magyarországra telepítését az erre vonatkozó hatályos magyar eljárásrend megkerülésével. Világosan kimondja: ”E hatáskörgyakorlása összhangban kell álljon az Alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát .”

Egyértelművé teszi: ”Magyarország alkotmányos önazonossága nem korlátozható, szuverenitásából fakadó területi egységére és népességére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési joga nem kérdőjelezhető meg.”

Majdani elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára, lesz, lenne szükség. Szövege: PDF. Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!
 

Dr. Vejkey Imre az alaptörvény elfogadására kérte képviselőtársait a népszavazás eredményeként létrejött új egység nevében. A kereszténydemokrata politikus szerint Európa teljhatalmú vezetői Brüsszellel karöltve új diktatúrát építenek, mert nem kérik ki az alapjogokat érintő kérdésekben a saját és az EU-állampolgárok véleményét, megkerülve a nemzeti parlamenteket, hoznak az Európai Unió hatáskörébe nem tartozó kérdésekben is kötelező döntéseket. A kényszerbetelepítés kérdéséről Európában elsőként Magyarország Kormánya kezdeményezett népszavazást. Míg ezzel a népszavazással Magyarország még demokratikusabbá vált, addig Európa antidemokratikus bizonyítványt állított ki magáról – mutatott rá Vejkey Imre.

DR. VEJKEY IMRE, (KDNP): - Képviselőtársaim! A népszavazás által létrejött új egység Magyarország egybehangzó akarata, amely több mint 98 százalékos többséggel egyértelműen kinyilvánította, hogy hazánkba ne legyen kényszerbetelepítés. A magyarok átérezve a nemzet jövőjéért a felelősségüket, soha a rendszerváltás óta nem szavaztak ilyen egységesen, ezért itthon és külföldön mindenkinek kötelezettsége szem előtt tartani, nekünk, parlamenti képviselőknek pedig mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy közjogilag is Alaptörvényben rögzítsük.

- Hölgyeim és Uraim! Az Alaptörvény kiegészítésének legfőbb célja, hogy megakadályozzuk a migránsok Magyarországra való kötelező csoportos betelepítését annak érdekében, hogy megvédjük hazánk szuverenitását. Az Alaptörvény módosítása világosan kimondja a népszavazás üzenetét, vagyis kategorikusan megtiltja idegen népesség Brüsszelből parancsra történő betelepítését. Az Alaptörvény módosítása egyértelművé teszi, hogy Magyarország alkotmányos önazonossága nem korlátozható, szuverenitásából fakadó területi egységére és népességére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési joga nem kérdőjelezhető meg.

- Hölgyeim és Uraim! A módosítások lényegüket tekintve négy pontban érintik az Alaptörvényt. Az első módosítási pont a Nemzeti hitvallásunkat rögzíti, miszerint valljuk, hogy a történelmi alkotmányban gyökerező alkotmányos önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelezettsége. A második módosítási pont Magyarország uniós tagállamként való részvétele érdekében rögzíti: a közös hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvető jogokkal és szabadságjogokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarországnak a területi egységére, népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetlen rendelkezési jogát. E rendelkezés olyan alkotmányos magnak tekintendő, amely egyfajta korlátja az uniós jognak, mindamellett, hogy Magyarország továbbra is elkötelezett az uniós tagsága mellett, ugyanis az európai értékeket fontosnak tekintjük. Az alaptörvény-módosítás egyidejűleg kimondja azt is, hogy az alkotmányos identitás védelmezése az állam minden szervének kötelezettsége, jogi természetéből adódóan vonatkozik valamennyi hatalmi ágra, így a magyar bíróságokra is. Rögzíti továbbá, hogy Magyarország területére idegen népesség nem telepíthető. Idegen állampolgár Magyarországon csak akkor élhet, ha az Országgyűlés által megalkotott rendészeti eljárásban a magyar hatóság a kérelmét elbírálta és kifejezetten hozzájárult ehhez. E rendelkezés nem vonatkozik az Európai Gazdasági Térség polgáraira.

- Hölgyeim és Uraim! A kényszerbetelepítés kérdéséről Európában elsőként Magyarország Kormánya kezdeményezett népszavazást. Míg ezzel a népszavazással Magyarország még demokratikusabbá vált, addig Európa antidemokratikus bizonyítványt állított ki magáról. Egyre antidemokratikusabb képet mutat, egyre életképtelenebb is, főleg annak okán, hogy politikai vezetői Európa gazdasági és társadalmi élete mindennapi szöveteiből a keresztény értékeket az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan és szisztematikusan kiirtották. Kontinensünk, az úgynevezett nyugati világ jövője tehát nagyban azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e Európának kilépnie a krisztofóbiából, vagyis a létének alapját képező keresztény gyökerek megkérdőjelezéséből.

- Hölgyeim és Uraim! Európa ma nem életképes, mert gazdasági és társadalmi élete mindennapi szöveteiből politikai vezetői a keresztény értékeket kiirtották. Európa ma lázas beteg, mert az álhumánum és az erkölcstelenség tromfolja a szabadságjogok kiterjesztését, miközben szervezett invázió zajlik kontinensünkkel, magával az őshonos lakossággal szemben. A Juncker- és Európa többi koronás betyárja uralma által pedig Nyugat-Európa egyre inkább átalakul a kétségbeesettek és kalandvágyók ispotályává, miközben futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányítja. Lassan ott tartunk, hogy a migránsok már azt sem játsszák el, hogy be akarnának illeszkedni az európai társadalomba, hanem egyből teret foglalnak, és saját törvényeik alapján párhuzamos társadalmat hoznak létre, mivel nem osztják az európai értékrendszert. Az Európai Unió vezetői sajnos nem veszik észre vagy nem akarják észrevenni, hogy amennyiben tovább is játsszák a szembekötősdit, akkor végül mind elbukunk. Ehhez mi, kereszténydemokraták nem asszisztálhatunk, még akkor sem, ha a Szentszék a  migránsokat kizárólag az áldozatok oldaláról kívánja velünk láttatni,  az inváziót pedig nem.

- Hölgyeim és Uraim! Napjaink kihívásaira adekvát választ sem az Európai Unió, sem pedig intézményei nem tudják megadni. Az elmúlt évek rámutattak arra, hogy azon az úton, amelyen Európa jár, a konfliktusok csak fokozódnak, és a jövőben még inkább fokozódni fognak. Vissza kell térni  tehát az uniós alapító atyák által megfogalmazott alaptézishez: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezékiel próféta könyvében olvashatjuk: ha az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt és nem figyelmezteti a népet, akkor Isten tőle kéri számon az elveszett emberi életeket. Isten őrállókká rendelt bennünket, s mi megfújtuk a kürtöt! Rávilágítottunk arra, hogy nem egyszerű menekültválság van ma a világban s Európában, hanem arról van szó, hogy a világ átrendeződése zajlik. Migránsok százezrei tartanak Európába, köztük megállapíthatatlan számú hadviselt fiatal, a szélsőséges iszlám harcosai. Kizárólag Líbiából egymillió ember szeretne átjutni kontinensünkre, míg Törökországban hárommillió ember várakozik ugyanerre különböző táborokban, és egyelőre csak a törökök jóindulatán múlik, hogy meddig tartóztatják fel ezt a tömeget,  és mikor engedik rá Görögországra. Görögország pedig már most, előre felteszi a kezét, mondván: nem volt részese azon konfliktusoknak, amelyek okán a migránsok ott vannak. Mindez azt jelenti, hogy a többmilliós migránsáradatot Görögország minden zokszó nélkül a Balkánra fogja ereszteni, ahol az egyes országok szintén el vannak foglalva saját bajaikkal, vagyis az áradat hamar itt lehet a déli határunknál.

- Hölgyeim és Uraim! Míg tehát a Közel-Keleten és Észak-Afrikában középkori jellegű, véres vallásháborúk dúlnak, addig a történelem bizonyos szereplői, főleg a tengerentúlról, a migrációs hullámot nemcsak ösztönzik, hanem saját céljaik szolgálatába állítják, vagyis a hadszínteret kiterjesztik Európára, sőt exportálják a síita-szunnita, török-kurd, továbbá az egyéb nemzeti és törzsi ellentéteket.

- A tömeges, szervezett, agresszív és illegális migránsinvázió következtében a schengeni határok ellenőrzés nélküli, szabad átjárhatósága már több mint kérdésessé vált. A tagállamok jó része a megszüntetett belső határőrizetet újra felállította, és rendszeres mélységi ellenőrzéseket folytat. Ezzel sérül az Európai Unió alapelve, a munkaerő szabad áramlása a tagállamok között, ugyanis a belső határokon való napi szintű, hosszabb várakozás ellehetetleníti a szabad munkavállalást.

- A migráció az európai destabilizáció fokozódásához vezet. Európa jelenlegi politikai vezetése ezt nem ismeri fel. Európa jelenlegi politikai vezetése lényegében megbukott, mert nem képes megvédeni saját polgárait és külső határait az Európába gördülő menekült harci szekerektől, és nem veszik észre, hogy Európa haláltáncának utolsó előtti felvonása megkezdődött. A függönyt már felhúzták, és a szereplők a színpadon vannak.

- Hölgyeim és Uraim! Mihamarabb meg  állítanunk a legújabbkori népvándorlással egybekötött menekültáradatot, amely az európai identitást fenyegeti azáltal, hogy Európában jobb életkörülményeket akarnak, de nem akarják megváltoztatni beállítottságukat és kultúrájukat. A népvándorlás humanitárius ügynek adja ki magát, de valódi természete a térfoglalás. A bevándorlók és az európai őshonos lakosság közötti demográfiai különbség ugyanis akkora, hogy amennyiben korlátlanul beengedjük őket a kontinensünkre, akkor hamarosan többen lesznek, mint mi, utánpótlásuk pedig korlátlan. Európának tehát meg kell állítania a korlátlan betelepítést, aminek  célja a kontinens vallási, kulturális és etnikai térképének a teljes átrajzolása annak érdekében, hogy egy nemzetállamok feletti európai egyesült államok jöjjön létre.

- Hölgyeim és Uraim! Napjainkban megsértik a keresztény Európa, az európai népek és nemzetek, a keresztény emberek szabadságon és biztonságon alapuló jogait, sőt ennél még rosszabbat is tesznek: megrontják a lelkeket, ugyanis egy olyan zsarnok ideológia közeledik, amely saját törvényén kívül mást nem ismer, másrészről pedig alattvalóit földönfutásra kényszeríti azért, hogy a keresztény Európa javait elorozzák; először még csak segélyek és támogatások formájában, később már közvetlenül is.

- Európa beteg és homokba dugja fejét, mert hagyja elveszni népét és keresztény értékeit! Gyógyításával tehát meg kell próbálkoznunk, és ennek módja az, hogy vissza kell vezetnünk Európát a gyökereihez, a keresztény értékekhez azzal, hogy emlékezetébe kell idéznünk azon nagyszerű harcokat, amelyeket a hősi keresztény értékek védelmében és a szabadságért folytatott. Nekünk, magyaroknak tudatosítanunk kell, hogy egykor ezt a harcot a magyar népen kívül más népek fiai is sikerrel megvívták. XVI. Benedek pápa arra tanított bennünket egyik utolsó, Szent Péter-bazilikában adott audienciája alkalmával, hogy mi, magyarok vigyázzunk Szent István örökségére, a keresztény Magyarországra. Az ember nem lehet világpolgár, az embernek valahol otthon kell lennie. Mi, magyarok itt a Kárpát-medencében vagyunk otthon, és Isten előtt felelősek vagyunk egymásért, a nemzet sorsáért és jövőjéért! .

- Hölgyeim és Uraim! A történelem során idegenek soha ilyen könnyen nem jutottak be Európába. Európa mai vezetői ma arról is lemondtak, hogy megállítsák az idegeneket, és megkérdezzék tőlük, kik ők, honnan és miért jöttek. Mi, magyarok a szabadságharcaink által azt is tudjuk, hogy nemcsak idegen megszállók okozhatják egy nemzet vesztét, hanem a tehetetlen és alkalmatlan vezetők is, akik saját gyengeségük miatt képesek elárulni vagy eladni szabadságukat. Európa ma tele van ilyen alkalmatlan vezetőkkel, tehetetlenekkel, akik saját gyengeségük miatt képesek saját nemzetüket és saját népüket is feláldozni. Európa mai vezetői feltétel nélküli szolidaritást, befogadást, béketűrést követelnek az emberektől. Európa mai vezetői megsértik a nemzetek szuverenitását, amikor felhatalmazás nélkül, önhatalmúlag milliónyi idegent hívnak meg és osztogatnak szét országok között, nem gondolva arra, hogy az általuk emlegetett vasfüggöny anno rabságot teremtett, a műszaki határzár pedig éppen szabadságunk zálogát jelenti. Európa mai vezetői elfelejtették megkérdezni az európai embereket arról, akarják-e, hogy Európa lakossági összetétele, kultúrája, rendje és hite mindörökre megváltozzon.

- Hölgyeim és Uraim! Európa teljhatalmú vezetői Brüsszellel karöltve tehát új diktatúrát építenek, mert nem kérik ki az alapjogokat érintő kérdésekben a saját és az EU-állampolgárok véleményét, továbbá megkerülve a nemzeti parlamenteket, hoznak az Európai Unió hatáskörébe nem tartozó kérdésekben is kötelező döntéseket. Bevándorlókkal akarják kötelezően betelepíteni a tagállamokat.

- Ne feledjék! Itt már a jövőnk, a biztonságuk és a kultúránk a tét! Napjaink ténye pedig már sajnos de facto az, hogy az alkalmatlan európai vezetők miatt Európa biztonsági helyzete az elmúlt időszakban rendkívüli módon lehanyatlott, amit a migrációs invázió és az annak következtében egyre súlyosbodóan fellépő terrorfenyegetettség, valamint a közbiztonság romlása idézett elő.

- Hölgyeim és Uraim! Mit gondolnak? Vajon ilyen Európáról álmodtak az alapító atyák, Adenauer, Schuman, Gasperi? A válasz: nem! A magyarok válasza is 98 százalékban az, hogy elég volt, megvédi magát, szabadságát és megvédi Európát is. Magyarország úgy látja, hogy az EU nem építheti jövőjét a családok helyett a bevándorlásra, ugyanis nem kisebb a tét, mint az európai civilizáció és a kultúra fennmaradása.

- Mi, kereszténydemokraták határozottan ellenezzük a kényszerbetelepítési kvótarendszer. A bevándorlók elosztása helyett a bevándorlást megszüntető megoldásokat támogatjuk, az EU-nak ugyanis nincs joga Magyarországra vagy bármely tagállamba embereket kötelezően betelepíteni. Ilyen jogkört csatlakozáskor egyik tagállam sem ruházott az Unióra, ilyen hatáskört az uniós szerződések sem telepítettek uniós szervekhez. A csatlakozáskor egyik tagállam sem ruházta át alkotmányos identitását az Unióra, a szerződések is kimondják, hogy a nemzeti identitást az EU tiszteletben tartja. Az alkotmányos, illetve nemzeti identitás egyik meghatározó eleme pedig az adott területen élő lakosság összetétele, továbbá annak nyelvi, kulturális és etnikai aspektusai. Az Unió szándékosan és rosszhiszeműen túllépi a hatáskörét, ugyanis a szerződések egyértelműen kimondják, hogy még a közös menekültpolitikába tartozó döntések sem érinthetik egy tagállamnak a közrend fenntartására vagy a belső biztonság megőrzésére vonatkozó kompetenciáit, márpedig az elmúlt másfél év bebizonyította, hogy a migráció és az európai biztonságpolitikai helyzet között közvetlen összefüggés van.

- Hölgyeim és Uraim! A brüsszeli diktatúra építését tehát meg kell állítanunk, ennek legjobb módja volt a népszavazás, ugyanis ki kell kérni a magyar és az európai állampolgárok véleményét. Tarthatatlan és elfogadhatatlan Joachim Gauck álláspontja, aki azt mondja, nem az elit a probléma, hanem azon emberek jelentik jelenleg a problémát, akik nem fogadják el a „wir schaffen das”-t. Egyértelművé kell tennünk, hogy senki nem kerülheti meg az embereket, senki nem veheti semmibe egy nemzet honpolgárainak a véleményét.

- Hölgyeim és Uraim! Mindezek alapján kérem, támogassák a hetedik alaptörvény-módosítást.