Aktív politikai és közösségi munka – ülésezett a KDNP Pest megyei választmánya

Május 29-én szombaton tartotta ülését a KDNP Pest Megyei Választmánya Vácott. A tanácskozáson szó esett az előttük álló kihívásokról és feladatokról, különös tekintettel a jövő évi országgyűlési választásokra.

Szűcs Lajos

Az eseményen felszólalt Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, az Országgyűlés jegyzője, a Fidesz Pest megyei elnöke, aki szövetségesi köszöntőjében a pártszövetség közös értékeiről, az együtt végzett országépítő munka fontosságáról, továbbá az előttünk álló feladatokról és kihívásokról beszélt.

Pest megyei választmány

Rámutatott, hogy a következő hónapokban a Fidesz és a KDNP helyi szervezeteinek szoros együttműködésére lesz szükség, a kampányidőszak alatt különösen fontos lesz az összehangolt tevékenység. A helyi szinten is megvalósuló szövetségesi együttműködés kapcsán kiemelte, hogy a politikai teljesítmény legjobb mércéje az elvégzett munka mennyisége és minősége.

Simicskó IstvánDr. Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője beszédében ismertette a frakció munkáját, szót ejtve a kereszténydemokrata képviselők bizottsági tevékenységéről is. Kiemelte és méltatta a kormányzati munkában részt vevő KDNP-s politikusok teljesítményét, a szakpolitikai területeken mutatott kiemelkedő kereszténydemokrata helytállást.

Pest megyei választmány

Az előttünk álló időszakról szólva hangsúlyozta, hogy a parlamentben egyre jobban elharapózó primitív ellenzéki kommunikáció a kereszténydemokraták számára nem követendő, a KDNP politikusai nyilvánosság előtti megnyilvánulásait továbbra is a mértéktartó és kulturált hangnem kell, hogy jellemezze.

Gaal GergelyGaal Gergely, a KDNP megyei elnöke elmondta: Pest megyében az elmúlt évben a járványhelyzet ellenére 5 új településen alakult új KDNP-szervezet, így összesen már 52 szervezet van a megyében.

Pest megyei választmány

A régi és az új alapszervezetek részéről egyaránt aktív politikai és közösségépítő munkára van szükség, az országgyűlési választások közeledtével egyre több kampányfeladat is lesz. A választás tétje óriási, a nemzetpolitika, a családok erősítése, a gazdaság megerősítése terén az elmúlt évtizedben elért rendkívüli kormányzati eredmények megvédése és a keresztény civilizáció alapértékei melletti határozott kiállás lehetősége forog kockán.

Pest megyei választmány

A választmányi ülés további részében a megyei szervezet esedékes programjairól esett szó. A KDNP Pest megyei szervezete szakmai képzésekkel, rendezvényekkel, családi nap szervezésével, nemzeti ünnepeink közös ünneplésével, széles társadalmi csoportot megszólítani képes korszerű kommunikációval kíván a nemzetépítő aktív munkában részt venni.

Pest megyei választmány

Az alapszervezetek üzeneteinek erősítése kiemelten fontos cél az online térben, ehhez közösen kell megteremteni a szükséges erőforrásokat. A szakpolitikai munka erősítése céljából munkacsoportok létrehozásával, szeretne lehetőséget biztosítani az alapszervezetek tagsága számára, hogy az eddigieknél is aktívabban bekapcsolódhassanak a kereszténydemokrácia értékeinek megőrzésébe.

Pest megyei választmány