Az erdők közös kincsünket jelentik

Az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája  is szerepelt az elmúlt hetekben a Tisztelt Ház napirendjén.

 

 kdnp.hu – Bartha Szabó József

A szabályozás legfontosabb célja az erdők, az erdei élőhelyek, és ez által az erdei életközösségek védelme, az erdők szakszerű kezelése, károsító hatásoktól, túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása, természetességi állapotának fenntartása, valamint az erdő rendeltetésének, a termőhelyi viszonyainak és a természetességi állapotának megfelelő fafajokkal történő felújítása. A javasolt módosítások elsősorban a szabályozottság növelését, a jogalkalmazás átláthatóbbá, megalapozottabbá tételét, az erdőkkel szorosabb kapcsolatban álló személyek, gazdálkodó szervezetek, hatóságok, szakterületek közötti viszonyrendszer megfelelő rendezését, illetve az általuk képviselt szempontok megfelelő összehangolását szolgálja. A törvénymódosítás célja továbbá az erdőgazdálkodó anyagi és adminisztrációs terheinek csökkentése. Az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó sokrétű hatósági eljárások, illetve szakmai adminisztrációs feladatok kifejezetten közérdeket szolgálnak, így indokolt az érintettek számára ezekre az eljárásokra vonatkozóan teljes díjmentességet megállapítani. Az új földforgalmi szabályozás értelmében a földhasználati nyilvántartásba vétel mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól, a javasolt törvénymódosítással elérhető, hogy az erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele és nyilvántartásból történő törlése is díjmentes legyen. (Szövege: PDF.)

A KDNP vezérszónoka FÖLDI LÁSZLÓ volt.

- Az erdők nélkülözhetetlen jótevőink, oxigéntermelő képességük, a biológiai sokféleséget fenntartó funkciójuk, gazdasági hasznuk, turisztikai jelentőségük, az egészségvédelemben betöltött szerepük kiemelkedő. Olykor talán megérdemelnék az „erdőkincs” szó bevezetését a közbeszédünkben. Bízom benne, hogy pártállástól függetlenül mindannyian úgy gondoljuk, bölcsen kell gazdálkodnunk azzal az erdőkinccsel, amit a gondjainkra bíztak – fogalmazott a kereszténydemokrata honatya.

- Az erdőkre vonatkozó szabályokat újra és újra hozzá kell igazítanunk a jogi, gazdasági és természeti környezet aktuális változásaihoz, megőrizve a kényes egyensúlyt az erdők biológiai és gazdasági hasznosítása között. Ezen munkánk során vezérlő elv kell legyen a fenntarthatóság! Fel kell számolnunk a 2009-ben elfogadott erdőtörvény hiányosságait, és az új földforgalmi szabályozás megszületésével keletkezett ellentmondásokat. Az erdő közérdekű szolgáltatásait és az erdőgazdálkodás fenntarthatóságát úgy kell biztosítanunk, hogy az azokkal járó adminisztrációs terheket a lehető legnagyobb mértékben csökkentsük, összhangban az „Egyszerű állam” programmal és a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési programmal.

- Képviselőtársaim! Sürgős intézkedéseket követel a klímaváltozás is! Ezt a törvénymódosítási javaslat általános indoklása is előirányozza, amikor így fogalmaz: „Az erdők ugyanis amellett, hogy kiemelkedő a jelentőségük a klímaváltozás elleni küzdelemben, egyben védelemre is szorulnak a klímaváltozás hatásaival szemben.”

- Az erdőt közös kincsünknek tekintjük, olyan tulajdonnak, amit nem a nagyszüleinktől örököltünk, hanem az unokáinktól kaptunk kölcsön! Ehhez mért felelősséggel és alapossággal teszünk javaslatot a róla szóló törvények módosítására, bízva minden országgyűlési képviselő értő figyelmében és szavazatban megnyilvánuló bölcsességében, valamint abban a szeretetben, amit Fekete István érzett az erdő és a haza iránt, amikor ezt írta: „Kerestem az utat, sirattam a tájat, a patakot, a poros utcát, a nádast, a cserszagú erdőt, mindent, de nem találtam kibúvót és nem vettem észre, hogy közben megtaláltam a hazámat.”

- Tisztelt Ház! A KDNP képviselőcsoportja támogatja a beterjesztett törvényjavaslatot, és erre kérem tisztelt képviselőtársaimat is!