Vejkey Imre

 
Életrajz

Dr. Vejkey Imre 1989-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori diplomát. Azt követőn ügyvédjelölt, 1991-ben ügyvédi szakvizsgáinak letételét követően belépett a Budapesti Ügyvédi Kamarába, évekig ügyvédként dolgozott. 1994-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen közgazdasági szakokleveles jogász képesítést szerzett. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetében 2007-2011 között doktori kredites kánonjogász képzésben vett részt.

2003-ban belépett az újjászervezett Kereszténydemokrata Néppártba. A párt Országos Választmányának 2006. őszétől tagja. Politikai szakértői tevékenysége keretében 2006. évtől a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Jogi Szakbizottságnak az elnöke, és 2006-2010 években a Szakértői Tanács titkára.

Alkotmányjogászi tapasztalatai alapján 2007. évben az Országos Választási Bizottság KDNP által delegált tagja lett, megbízatását 2010. februárig, az OVB mandátumának törvényi megszűnéséig látta el.

2006 és 2010 között a KDNP frakciószakértőjeként, tanulmányok, tervezetek készítésével részt vett a parlamenti jogalkotó munkában. 2007-től a Fidesz–KDNP frakció jogi- és választásbiztonsági irányító testület tagja, és munkabizottsági vezetője. 2006 és 2010 között a Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (Hegyvidék) Képviselő-testülete közellátási- és közbiztonsági bizottságának tagja.

2011-től – az európai kereszténydemokrata és a keresztényszociális eszme megismertetése érdekében 2006-ban alapított Barankovics Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja.

2010. április 25-én közös jelöltként, a Fidesz–KDNP pártszövetség Tolna megyei listájáról jutott mandátumhoz. 2010. május 14-én a kereszténydemokrata parlamenti frakciójában foglalt helyet.

A 2010. május 21-ei plenáris ülésen az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről lefolytatott parlamenti vitában rögtön vezérszónoki felszólalással mutatkozott be, XVI. Benedek pápa beszédét idézve azt állította, hogy a hit által vezérelt emberek igenis képesek az igazság megismerésére. Aktív törvényhozóként a négy éves időszak végéig száztizennégy alkalommal kapott szót, huszonegy alkalommal vezérszónoklatot, háromszor pedig expozét mondott.

Az első parlamenti ciklusában (2013. április 29-től) is már, a KDNP parlamenti képviselőcsoportja frakcióvezető-helyetteseként tevékenykedett.

Az alakulástól 2013. május 13-ig volt tagja az európai ügyek bizottságának, majd az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi testületbe ült át, ahol a ciklus végéig dolgozott. Utóbbi testület ellenőrző albizottságának 2013. október 7-től 2014. május 5-ig volt tagja. Ugyancsak első mandátuma kezedétől – ez esetben négy éven át – volt részese a külügyi bizottságban folyó munkának. A testületen belül működő, 2010. június 29-én alakult, az elmúlt nyolc év esetleges kormányzati visszaéléseit vizsgáló albizottságban szintén a ciklus végéig dolgozott. Az új Alaptörvény megalkotásában is részt vett, mivel a 2010. július 5-ei megalakulásától, egészen a 2011. március 7-ei előkészítő munkát lezáró utolsó testületi üléséig megtalálható volt az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság soraiban. 2013. június 17. és szeptember 19. között az országgyűlés jegyzője volt. Már az első ciklusban is magyar képviselője volt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Strasbourgban, továbbá az ET jogi- és emberi jogi bizottságnak (Párizs) a tagja. Az ET tevékenységek elvégzésére a második parlamenti ciklusban is mandátumot kapott.

2012. évben a KDNP Országos Választmánya titkárának választották, a 2014. évi tisztújítások alkalmával pedig a KDNP Országos Választmánya további 5 évre megerősítette ezen tisztségében.

2013. évben a KDNP Szakértői Tanács elnökének választották, a 2014. évi tisztújítások alkalmával pedig a KDNP Országos Elnöksége, a Szakértői Tanács javaslatára további 5 évre megerősítette ezen tisztségében.

2017. évben a KDNP Országos Választmánya pártügyésznek választotta.

A 2014. április 6-án sorra került, ismételten nemzeti-keresztény győzelmet hozó országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP pártszövetség országos listájáról jutott második ciklusos képviselői megbízatásához. Az Országgyűlés 2014. május 6-ai alakulástól a Mentelmi bizottság kormánypárti elnökeként, továbbá ismét frakcióvezető-helyettesként, valamint a törvényalkotási bizottság tagjaként politizált. 2017. szeptember 19-től az Igazságügyi bizottság elnökének választották.

A 2014-2018. évi parlamenti ciklusban 318 felszólalása volt, tovább 52 önálló indítványa.

Az ET PKGY és a testület jogi bizottságának is tagja, emellett a KLMKF plenáris ülésén és a regionális és önkormányzati munkacsoportban is politizál. 2015. szeptember 2-tól az IPU öt csoportjában is dolgozik, köztük három nagy (amerikai, kínai, német) és két sikeres és szerencsés (svájci, osztrák) ország törvényhozásaival kapcsolatot építő csoportban.

2015. évben - többekkel - megalapította a Magyar Parlamenti Ima Csoportot, melynek alapítása óta vezetője. 2017. októberében nagy sikerrel megszervezte az I. Hungarian National Prayer Breakfast-et, melynek 3 napos rendezvényére 18 országból érkeztek vendégek.

Az országgyűlési képviselők 2018. április 8-i választásán, a Fidesz–KDNP pártszövetség országos listájáról jutott harmadik ciklusos képviselői mandátumához.

 

Budapest, 2018. április 24.

 

 

a KDNP pártügyésze

frakcióvezető-helyettes
országos lista